Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce – klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce – klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne

Tematyka Budownictwo
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce – klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia)  Miejsce szkolenia: Hotel ***Mercure ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopanemożliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel:-basen-sauna-fitnessdostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.Miejsce szkolenia: Grand Hotel ****Stamary ul. T. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane W dwupoziomowym Wellness & SPA (600m2) Uczestnicy w ramach szkolenia mogą korzystać z:-basenu z podwodnym systemem hydroterapii-kameralnego jacuzzi-sauny fińskiej, łaźni parowej i kabiny na podczerwień-siłownidostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelubezpłatny parking.*W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się szkolenie, na hotel o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. >>>>>  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIACel szkolenia:Podstawowym celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia procesu inwestycyjnego we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk zarządzania projektami. Bez względu na poziom zależności danego przedsięwzięcia projekt jest wysiłkiem podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. W tym kontekście poszukiwanie odpowiedzi na poniższe pytania staje się kluczową odpowiedzialnością menedżerską:Czy zrobilibyśmy wszystko by osiągnąć zamierzony cel?Czy jesteśmy w stanie zapanować nad rozwojem wydarzeń w projekcie, aby nas nie zaskoczył?Szkolenie powstało by przekazać Państwu dobre i sprawdzone metody zarządzania projektami w kontekście procesu inwestycyjnego, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomagają w kontrolowany sposób prowadzić projekt.Głównymi celami szkolenia są:Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z podstaw zarządzania projektami.Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc.Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy. Korzyści dla uczestników:Ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków.Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania projektem budowlanym. Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.Trener:Specjalizacja trenerska: Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest  z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.  Program szkolenia: 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.Powitanie uczestników, wzajemne poznanie się.Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.2.WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.Definiowanie głównych pojęć w zarządzaniu projektem.Na czym polega zarządzanie projektami inwestycyjnymi? ? przegląd doświadczeń i najlepszych praktyk branżowych.Cykl realizacji inwestycji budowlanej.Analiza środowiska i udziałowców.Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.Struktura organizacyjna projektu ? przykłady różnych rozwiązań w projektach budowlanych.Główne pułapki i typowe błędy w realizacji projektów.3.OTOCZENIE KONTRAKTOWE INWESTYCJI BUDOWLANYCH.Przegląd warunków kontraktowych FIDIC.Realizacja inwestycji w oparciu o wytyczne czerwonej i żółtej książki FIDIC.Rola Inżyniera w realizacji inwestycji budowlanych.Organizacja zespołu zarządzania inwestycjami budowlanymi.4.KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU PRZYGOTOWAWCZEGO W PROJEKTACH BUDOWLANYCH.Prawny i formalny przebieg procesu realizacji projektu budowlanego.Faza przygotowania procesu inwestycyjno-budowlanego.Znalezienie optymalnej lokalizacji ? analiza głównych uwarunkowań.Analiza stanu prawnego nieruchomości ? kluczowe zagadnienia.Analiza techniczna nieruchomości.5.PRZYGOTOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH.Nadzór nad pracami projektowymi i zespołem projektowym.Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych.Uczestnictwo w procesie negocjacji,Przygotowanie umów z wykonawcamiNadzór nad robotami budowlanymi,Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.6.PROCESY ZARZADZANIA PROJEKTAMI BUDOWLANYMI.Grupa procesów rozpoczęcia projektu.Grupa procesów realizacji.Grupa procesów monitorowania i kontroli.Grupa procesów zamknięcia projektu.7.OBSZARY WIEDZY O ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI BUDOWLANYMI.Zarządzanie integracją projektu.Zarządzanie zakresem w projekcie.Zarządzanie czasem w projekcie.Zarządzane kosztami w projekcie.Zarządzanie jakością w projekcie.Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie.Zarządzanie komunikacją w projekcie.Zarządzanie ryzykiem w projekcie.8.INICJACJA PROJEKTU.Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla.Wybór projektów budowlanych.Opracowanie celów projektu.Formuła realizacyjna projektu.Uzasadnienie biznesowe (powody realizacji przedsięwzięcia).Określanie wymagań realizacyjnych.Opracowanie karty projektu i planu projektu.9.PLANOWANIE PROJEKTU – ZAKRES, BUDŻET, CZAS. Planowanie zakresu.Struktura podziału pracy (WBS):Tworzenie struktury podziału pracy.Metoda ścieżki krytycznej.Wykres Gantta.Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie.Bilansowanie zasobów.Definiowanie produktów projektu:Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.Technika planowania opartego na produktach.Struktura podziału produktów projektu.Diagram następstwa produktów.Szacowanie budżetu i czasu realizacji? przegląd głównych technik:Kosztorys inwestorski.Wartość kosztorysowa robót budowlanych.Kalkulacja szczegółowa ceny.Koszty pośrednie.Jednostkowe nakłady rzeczowe.Macierz kompromisów projektowych.Planowanie zamówień.Planowanie jakości.Harmonogram realizacji budowy (inwestycji).10.WYKORZYSTANIE TECHNIK ALOKACJI I ESTYMACJI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW W PROJEKTACH BUDOWLANYCH. Omówienie elementów związanych z monitorowaniem i kontrolą kosztów projektu.Przedstawienie głównych technik szacowania zasobów w projektach.Podział kosztów w projektach i metodyki ich szacowania.Uwzględnienie ograniczeń i bilansowanie zasobów.11.EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI W PROJEKCIE.Jak powinny wyglądać dobre wymagania? ? Technika MOSCOW.Uzasadnienie biznesowe: definiowanie podstawowych parametrów, potrzeb i celów biznesowych projektu.Kierowanie procesem uzgadniania i spełniania wymagań.12.MONITOROWANIE I REALIZACJA PROJEKTU. Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.Kształtowanie zespołu projektu ? czyli jak osiągnąć zaplanowane rezultaty.Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu.Sprawozdawczość wykonania ? monitoring realizacji projektu.Ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu.Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie budowlanym.13.SYSTEMY REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH.Systemy realizacji przedsięwziąć budowlanych:System wykonawstwa własny.System konwencjonalny.System ?projektowanie i wykonanie?.System wyłonienia generalnego wykonawcy.Uwarunkowania prawne realizacji inwestycji budowlanych.Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy po zawarciu kontraktu.Realizacja zamówień dodatkowych ? zwiększanie zakresu kontraktu budowlanego.Prace konieczne do wykonania nieobjęte umową.Przegląd głównych błędów popełnianych na etapie inicjowania i realizacji.14.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH. Cele i korzyści zarządzania ryzykiem.Czym jest ryzyko, niepewność, prawdopodobieństwo?Sposoby określania prawdopodobieństwa.Przegląd błędów w zakresie szacowania i możliwe konsekwencje dla inwestora.Proces zarządzania ryzykiem.Dokumenty (produkty zarządcze) wspierające zarządzanie ryzykiem.15.ROZLICZANIE I ZAMKNIĘCIE PROJEKTU.Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta.Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów.Prace konieczne do wykonania nieobjęte zakresem umowy.Czas gwarancji i rękojmi ? definiowanie okresu zgłaszania wad i roszczeń.Procedury przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji.Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów.16.ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - PODSUMOWANIE.Literatura i certyfikacja z zakresu zarządzania projektami.Organizacje i instytucje związane z zarządzaniem projektami.Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.Zakończenie szkolenia.Grupa docelowa Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.Metodologia Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.Certyfikat Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Czas trwania 4
Początek 2018-02-26
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -znajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki