Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.

Tematyka Zarządzanie
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.>>>>>  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami poprzez połączenie wykładu teoretycznego z częścią praktyczną, pozwalającą na zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy poznają wieloetapowy proces tworzenia spójnego systemu zarządzania procesami biznesowymi. Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody.  Korzyści dla uczestników: Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne zarządzanie procesami biznesowymi.W ramach szkolenia zostaną przeanalizowane między innymi zagadnienia:-mapowanie, wizualizacja i analiza procesów biznesowych-podejście procesowe do zarządzania organizacją-procesy kreowania wartości-narzędzia informatyczne do modelowania procesów-kontrola poszczególnych etapów realizacji działań. Trenerdr inż Martin DaligaSpecjalizacja trenerska: Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest  z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.  Program szkolenia:|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.Powitanie uczestników – zasady, przerwy, wzajemne poznanie się.Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.Przedstawienie głównych celów oraz agendy szkolenia.II. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI.Wprowadzenie do zarządzania procesowego.Geneza zarządzania procesowego.Złote zasady Deminga.Definiowanie architektury procesów w organizacji.Zarządzanie procesami a strategia organizacji.Opracowanie zrównoważonej karty wyników.III. IDENTYFIKACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci).Rodzaje procesów i ich przebieg.Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.Definiowanie celów biznesowych.IV. OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM.Tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta.Zarządzanie procesowe nastawione na zmiany (rodzina norm ISO serii 9000:2008, LEAN).Orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń).Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.V. PROCESY KREOWANIA WARTOŚCI.Procesy zarządzania operacyjnego i taktycznego.Procesy innowacyjne.Procesy regulacyjne i społeczne.Mapy strategiczne w środowiskach biznesowych.Przełożenie wartości biznesowych na mierzalne wyniki.VI. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA.Projektowanie strumienia wartości.Doskonalenie strumienia wartości.Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.Narzędzia ciągłego doskonalenia.Mapowanie docelowego stanu.VII. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW.Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów.Działania w ramach zarządzania procesowego.Model przebiegu pracy.Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.Etapy projektu doskonalenia procesów.Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.Zarządzanie ryzykiem w procesach.Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.VIII. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ.Etapy wdrażania zarządzania procesowego.Architektura procesowa.Zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu.Model dojrzałości procesowej.IX. OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych.Doskonalenie procesów – cykl PDCA.Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo.Modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC).Standaryzacja procesu.X. MAPOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW.Wybór procesu i celu poprawy.Tworzenie zespołu poprawy procesu.Mapowanie procesu.Uproszczenie procesu.Formularz i zbieranie danych.Stabilność i zdolność procesu.Plan wdrożenia zmiany procesu.Technika SIPOC do opisywania i modelowania procesów.XI. ZAAWANSOWANE METODY MODELOWANIA ZGODNIE Z NOTACJĄ BPMN.Typy procesów w notacji BPMN.Zdarzenia, czynności, bramki – kluczowe obiekty do modelowania przepływu.Elementy łączenia obiektów,Podprocesy i procesy równoległe.Role procesowe.Struktura modelu procesów biznesowych:Obszar modelowanej rzeczywistości.Dekompozycja procesów.Powiązania procesów z innymi elementami organizacji.Wzorce procesowe.XII. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO MODELOWANIA PROCESÓW.FlowCharter.MS Visio.XIII. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I WNIOSKI KOŃCOWE. Grupa docelowa Grupa docelowa: -kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla-pracownicy wszystkich szczebli zarządzania-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką  Metodologia Metodologia: Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami. Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów. Certyfikat Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Czas trwania 2
Początek 2018-03-26
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki