Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Zarządzanie placówkami służby zdrowia

Rodzaj Studia podyplomowe
Nazwa kursu

Zarządzanie placówkami służby zdrowia

Tematyka Zarządzanie
Tryb niestacjonarne (zaoczne)
Organizator Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Opis

WIEDZA
Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz kształtowanie umiejętności z zakresu zarządzania personelem.

DLA KOGO
Studia podyplomowe Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia skierowane są do:
- osób lekarzy i pielęgniarek pełniących funkcje ordynatorów i oddziałowych oraz osób przygotowujących się do pełnienia tej roli
- zarządzających placówkami ochrony zdrowia lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

Studia oferują niezbędną wiedzę menedżerską i pozwalają na doskonalenie umiejętności koniecznych do zarządzania jednostkami służby zdrowia, realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia, oraz inicjowania nowych przedsięwzięć w tej dziedzinie. Studia przygotowują także do efektywnego pozyskiwania funduszy unijnych oraz zarządzania nimi.

WYKŁADOWCY
Informacja - Dział Studiów Podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW
• Zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej - 12 godz.
- Ustawa o izbach lekarskich
- Samorząd zawodowy a system ordynatorski - trendy, opinie kierunki rozwoju
- Rola ordynatora w systemie organizacyjnym ochrony zdrowia
- Systemy organizacji ochrony zdrowia.
- Kompetencje administracji publicznej w ochronie zdrowia
- Samorząd terytorialny jako organ założycielski jednostek ochrony zdrowia
• Podstawy ekonomii – 20 godz.
- Podstawowe informacje z zakresu mikro i makroekonomii
• Organizacja i zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej – 16 godz.
- Wyznaczanie celów i metody planowania
- Organizacja zakładu opieki zdrowotnej
- Motywowanie pracowników
- Kontrola operacyjna i strategiczna
• Podstawy prawne z zakresu opieki zdrowotnej - 24 godz.
- Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
- Szczególne regulacje prawne: kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego i inne przepisy
- Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu lekarza
- Ubezpieczenia
- Prawo prasowe
- Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
• Finanse publiczne i finansowanie ochrony zdrowia – 20 godz.
- Prawo zamówień publicznych
- Źródła finansowania ochrony zdrowia
- Zasady kontraktowania świadczeń medycznych
• Rachunkowość zarządcza – 28 godz.
• Jakość w szpitalu – 8 godz.
• Podstawy epidemiologii – 12 godz.
- Zakażenia szpitalne
• Umiejętności menedżerskie – 16 godz.
- Praca w zespole
- Zarządzanie czasem
- Zarządzanie zasobami ludzkimi, wartościowanie pracy
- Nowoczesne metody zarządzania
• Public relations, zasady zarządzania informacją – 20 godz.
- Komunikacja w miejscu pracy
- Zarządzanie zmianą
- Kształtowanie wizerunku oddziału
- Budowa strategii komunikacyjnej
- Komunikacja zewnętrzna
• Zasady gospodarowania lekiem, farmakoekonomika – 16 godz.
• Promocja zdrowia w oddziale szpitalnym – 16 godz.
- Wprowadzenie do promocji zdrowia
- Narodowy Program Zdrowia - możliwości realizacji
- Szpital Promujący Zdrowie
- Promocja zdrowia ludzi chorych i niepełnosprawnych

Czas trwania 2 semestry
Początek 0001-01-01
Dane kontaktowe

Osoba: Roma Węglarska, Piotr Bukartyk

Lokalizacja śląskieznajdź stancję
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki