Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii

Rodzaj Kursy i szkolenia
Nazwa kursu

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii

Tematyka pedagogika i edukacja
Tryb weekendowe
Organizator Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Opis

Prowadzący: Renata Borowiecka
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 03 czerwca 2017r. (sobota)
Godziny 10:00 -15:00
Koszt 150zł
Czas trwania 6 h dyd.
..................................................................................................................................................................................

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, logopedów, terapeutów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz innych zainteresowanych tematem osób.
..................................................................................................................................................................................

OPIS:

Wiele przypadków trudności w nauce, tj. trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

Diagnozując trudności dziecka związane z rozwojem mowy, uczeniem się, często poprzestaje się jedynie na sprawdzeniu czułości słuchu dziecka. Tymczasem, gdy obserwujemy:

· kłopoty z koncentracją uwagi,

· skupieniem się na głosie nauczyciela,

· brzydkie pismo z błędami,

· trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,

· trudności z dobrym słyszeniem w szumie,

· myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,

· brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,

· konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń,

wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania dźwięków.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania.
..................................................................................................................................................................................

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z symptomami i diagnostyką CAPD oraz przedstawienie form terapii.
..................................................................................................................................................................................

PROGRAM SZKOLENIA:

Nowe możliwości diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (C ) APD.

1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego;
a) definicja,
b) objawy,
c) przyczyny,
d) profile kliniczne dzieci z (C) APD
e) współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z ADHD, dysleksją , SLI, autyzmem, Zespołem Aspergera

2. Diagnoza (C )APD;
a) interdyscyplinarny charakter diagnozy (C ) APD ,
b) kwestionariusze,
c) prezentacja baterii testów behawioralnych oceniających najważniejsze funkcje słuchowe :
- test rozumienia mowy w szumie,
- test sekwencji częstotliwości (FPT),
- test sekwencji długości ( DPT),
- test rozdzielnouszny liczbowy ( test dychotyczny, DDT)
- test wykrywania przerw w szumie ( GDT)
d) testy elektrofizjologiczne,
e) miejsce diagnozy wyższych funkcji słuchowych w diagnozie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
f) aktualne możliwości diagnozy( C ) APD w placówkach oświatowych.

3. Terapia(C ) APD ;
a) poprawa środowiska akustycznego w szkole
b) specjalistyczny trening słuchowy:
- przegląd dostępnych treningów słuchowych , form pomocy,
- dobór właściwej formy terapii słuchowej do trudności dziecka,
c) rola terapii pedagogicznej, psychologicznej
d) wspomagające rola terapeuty integracji sensorycznej dla jednego z profili ( C ) APD
..................................................................................................................................................................................

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
b.kowalewska@cwro.edu.pl

Czas trwania 6 godzin dyd.
Początek 2017-06-03
Dane kontaktowe

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, 02-625 Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
http://www.cwro.edu.pl

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki