Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: XI Ogólnopolski zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

XI Ogólnopolski zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych

Tematyka Zarządzanie
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

XI  Ogólnopolski zjazd prezesów, dyrektorów oraz
kadry zarządzającej podmiotów leczniczych

 

Polańczyk  5 – 8 marca 2018r.

Sesja I

Ochrona danych medycznych w
podmiotach wykonujących działalność leczniczą z uwzględnieniem wymagań RODO.

Radca
prawny Agnieszka Sieńko wykonuje zawód radcy prawnego od 1 stycznia2006 r. Zawodowo z
ochroną zdrowia jest związana jednak od roku 2000. Od początku swej pracy
zawodowej radca prawny Agnieszka Sieńko specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie
ochrony zdrowia. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz zajmuje się prowadzeniem
spraw osób fizycznych. Jest także, co wymaga szczególnego podkreślenia,
pracownikiem naukowo – dydaktycznym  Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu, zatrudnionym na stanowisku asystenta..
Przygotowuje obecnie materiały do pracy
doktorskiej na temat odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych pod
kierunkiem Profesor Joanny Rosińczuk. Radca prawny Agnieszka Sieńko jest
autorem znaczącej liczby publikacji popularnych i naukowych w zakresie prawa ochrony
zdrowia

 

Sesja II

 

Świadczenie opieki zdrowotnej w kontekście jego kosztu, ceny,
taryfy i ich znaczenie w systemie ochrony zdrowia

Jak i na jakiej podstawie ustalać taryfy dla świadczeń opieki
zdrowotnej?
Przedstawienie jak to się odbywa obecnie. Rada
ds. Taryfikacji, co to jest i jaka jest jej rola w procesie taryfikacji?
Czego oczekujemy od taryf?
Różne punkty widzenia świadczeniodawcy, płatnika
i organizatora systemu ochrony zdrowia.

Waldemar Stylo – praktyk, menedżer ochrony zdrowia,
obecnie dyrektor szpitala w Chrzanowie, powołany przez Ministra Zdrowia jako ekspert do zespołu
ds. wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, konsultant i doradca w zakresie finansów
szpitali, rachunku kosztów i kontroli zarządczej. Współpracował również jako
ekspert z Agencją Oceny Technologii Medycznych w zakresie badania rachunku
kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz z Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia w Warszawie w projekcie tworzenia polskiego systemu JGP. Brał
aktywny udział jako członek grupy roboczej przy MZiOS w tworzeniu projektu
rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej. Zdobył doświadczenie zawodowe również jako
Dyrektor Naczelny Szpitala w Myśleniach, Kierownik Działu Kalkulacji Kosztów
Świadczeń Medycznych oraz Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie. Współautor podręczników na temat rachunku kosztów i zarządzania
finansami w zakładach opieki zdrowotnej oraz publikacji dotyczących zarządzania
i finansów w ochronie zdrowia. Wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego MNoZ CM
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry
Ochrony Zdrowia.

 

 

 

 

Sesja III

Zarządzanie finansami podmiotów leczniczych –

 aspekty praktyczne

1.      
Sprawozdawczość -  źródło 
informacji o finansach podmiotu.

2.      
Ocena kondycji podmiotu leczniczego –
rentowność, płynność, poziom zadłużenia.

3.      
Źródła finansowania działalności –
przychody z NFZ i komercyjne.

4.      
Koszty i ich wpływ na wynik finansowy
podmiotu.

5.      
Zobowiązania  i rezerwy w podmiotach leczniczych.

6.      
Zobowiązania wymagalne i zarządzanie
długiem.

7.      
Wskaźniki i dane finansowe w
podejmowaniu decyzji menedżerskich.

8.      
Ryzyko w podejmowaniudecyzji
finansowych.

9.      
Analiza opłacalność podejmowanych
decyzji inwestycyjnych.

10.   
Restrukturyzacja finansowa:

ü  Program naprawczy
w świetle zmiany  przepisów ustawy o
działalności  leczniczej,

ü  Raport finansowy i
jego wpływ na opracowanie programu naprawczego.

11.   
Dyscyplina
finansów publicznych i jej wpływ na zarządzanie finansami podmiotów
leczniczych.

Beata
Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i
rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie zastepca
dyrektora ds. finansowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,
wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu
rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.
Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek
samorządu terytorialnego w tym skomercjalizowanych. Doświadczony wykładowca,
autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i
analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Sesja IV                                                      

prezentacje partnerów
zjazdu oraz prezentacje własne uczestników

Uwaga kolejność
sesji może ulec zmianie!!!!

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Uczestników
zapraszamy do hotelu już 4.03 po południu bez dopłat.

Oficjalne
rozpoczęcie zjazdu o godz. 9:00 dnia 5 marca 2018r- zakończenie 7 marca po śniadaniu.
W
dniu 7 marca od rana  zajęcia
fakultatywne. Program  tego dnia dostępny
u organizatora szkolenia.

                                  

MIEJSCE :  Hotel SKALNY - połozony w centrum
uzdrowiska Polańczyk. Do Państwa dyspozycji wygodne pokoje 1,2 os.a od strony
południowej z pięknym widokiem na 
zamarznięte Jezioro Solińskie.

CENA:

pobyt standardowy  do 8 marca                                                                1690zł netto*                              

pobyt skrócony do 7 marca                                                                      
1420zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                150zł/200zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków
publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania
zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa
18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579
5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88Grupa docelowa dyrektorzy, prezesi oraz osoby zarzadzajace podmiotami leczniczymiMetodologia wykłady konsultacjeCertyfikat tak

Czas trwania 93
Początek 2018-05-03
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja podkarpackieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki