Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

Tematyka Inne
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

1. Klasyfikacja dłużników 1.1. Biedacy1.2. Fraudzi1.3. Gracze1.4. Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty1.4.1. Twierdzenie, że dokonali przelewu1.4.2. Zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych i inne ważne wydatki1.4.3. Zastrzeżenia wobec dostawy1.4.4. Nawał obowiązków1.4.5. Wypadek losowy2. Windykacja telefoniczna 2.1. Postępowanie w przypadku dużych kwot2.2. Postępowanie w przypadku mniejszych kwot2.3. Elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem2.3.1. Nawiązanie rozmowy2.3.2. Powody braku zapłaty2.3.3. Wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta2.3.4. Negocjacje z dłużnikiem2.3.5. Znalezienie wyjścia z sytuacji (kto ma je zaproponować?)2.3.6. Notatka z rozmowy telefonicznej2.4. Osoba rozmówcy (z kim rozmawiamy?)2.5. Konsekwencja w działaniach windykacyjnych2.6. Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności3. Wezwania do zapłaty 3.1. Upomnienie3.2. Wezwanie do zapłaty3.3. Wezwanie przedprocesowe4. Spotkania bezpośrednie 4.1. Przygotowanie do spotkania bezpośredniego4.2. Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego5. Przedawnienie roszczeń 5.1. Okres przedawnienia roszczeń5.2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń5.3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia5.4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego6. Postępowanie sądowe 6.1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu6.2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych6.2.1. Postępowanie zwykłe6.2.2. Postępowanie upominawcze6.2.3. Postępowanie nakazowe6.3. Inne tryby postępowań sądowych6.3.1. Postępowanie uproszczone6.3.2. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)6.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej6.3.4. Sąd polubowny7. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe 7.1. Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego przez sąd7.2. Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne7.3. Zabezpieczenie majątku dłużnika7.4. Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym7.5. Rada wierzycieli7.6. Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa7.7. Postępowanie restrukturyzacyjne7.7.1. Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego7.7.2. Propozycje układowe7.7.3. Zgromadzenie wierzycieli7.7.4. Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu7.7.5. Przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd7.7.6. Sankcje karne wobec dłużnika7.8. Postępowanie upadłościowe7.8.1. Rola i zadania syndyka7.8.2. Kategorie należności7.8.3. Kolejność zaspokojenia roszczeń7.8.4. Zakończenie postępowania upadłościowego7.8.5. Sankcje prawne wobec upadłego (cywilne i karne)8. Podsumowanie 8.1. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych8.2. Ryzyko związane z oceną kontrahenta8.3. Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów8.4. Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umówWszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.Grupa docelowa - pracownicy księgowości i działów finansowych- osoby zajmujące w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności   Metodologia • Mini case study• Dyskusja moderowana• Ćwiczenia• SymulacjeCertyfikat Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania 1
Początek 2018-03-19
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja podkarpackieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki