Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Terapia ręki

Rodzaj Studia podyplomowe
Nazwa kursu

Terapia ręki

Tematyka pedagogika i edukacja
Tryb weekendowy
Organizator Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Opis

OPIS STUDIÓW

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści – praktycy , fizjoterapeuci, terapeuci SI, terapeuci NDT-Bobath, terapeuci korekcyjno-kompensacyjni, terapeuci pedagogiczni, psychologowie, pedagodzy. Wszyscy z dużym klinicznym doświadczeniem.
................................................................................................................................................................................
DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?

Studia przeznaczone sa dla dla psychologów, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, fizjoterapeutów, terapeutów SI.
................................................................................................................................................................................

JAKIE KWALIFIKACJE UZYSKUJĄ ABSOLWENCI?

Absolwenci studiów otrzymują akademickie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie oraz Certyfikat Terapeuty Ręki uprawniający do prowadzenia terapii ręki z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze szczególnym uwzględnieniem terapii w ramach zajęć rewalidacyjnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dyspraksją, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SI) oraz z dysgrafią.
................................................................................................................................................................................

PROGRAM RAMOWY

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW „TERAPIA RĘKI” (autyzm, MpDz., dyspraksja, dysgrafia)

BLOK 1.

Wykłady i ćwiczenia akademickie

Wprowadzenie do teorii SI.
Budowa, rozwój, funkcjonowanie , zaburzenia systemu przedsionkowego.
Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka w aspekcie dojrzewania układu nerwowego. Zmienność reakcji odruchowych w trakcie rozwoju.
Mózgowe porażenie dziecięce.
BLOK 2.

Fizjoterapia i terapia SI

Anatomia ręki.

Struktury OUN a procesy przetwarzania sensorycznego.

Rozwój sprawności ręki ze szczególnym uwzględnieniem teorii SI.

Wprowadzenie do fizjoterapii.

Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ( spektrum autyzmu , mózgowe porażenie dziecięce, dyspraksja, obniżone/wzmożone napięcie mięśniowe, wady postawy, dysgrafia.

BLOK 3.

Grafomotoryka

Prawidłowy rozwój dziecka.

Rozwój motoryki dużej ze szczególnym uwzględnieniem teorii SI.

Motoryka mała – prawidłowości rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju chwytu i kciuka w aspekcie przetwarzania sensorycznego SI.

Wpływ procesów SI na sprawność grafomotoryczną dziecka.

Grafomotoryka – terapia dziecka w wieku przedszkolnym – przygotowanie do pisania.

Budowanie planu terapii, planowanie zajęć na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych, opinii SI oraz opinii fizjoterapeuty.

Prezentacja pomocy terapeutycznych – ćwiczenia warsztatowe.

BLOK4.

Dysgrafia- diagnoza i terapia

1.Terapia korekcyjno-kompensacyjna dziecka z trudnościami w uczeniu.

2. Dysgrafia a procesy SI.

Metodyka zajęć terapii ręki dla uczniów z dysgrafią.

Procedury diagnozy dysgrafii.

Program ćwiczeń uwzględniających wielomodalne procesy planowania ruchu ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki dla zdrowia.

(ćwiczenia) blok 1. oraz 2.

3. Ćwiczenia manualne, ćwiczenia w pisaniu.

Blok 5. Seminarium dyplomowe
................................................................................................................................................................................

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe trwają dwa semestry od października do końca czerwca
(180 h dydaktycznych) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16.00-19.30, sobota, niedziela: 9.00-18.00).

Studia realizują 180 h dydaktycznych w tym 150 h przeznaczonych na praktyczne zajęcia, ćwiczenia + 50 h praktyk realizowanych indywidualnie.

Koszt studiów - 3.000 zł za całość oraz jednorazowo 400 zł wpisowe

Czas trwania 2 semestry
Początek 2017-10-01
Dane kontaktowe

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100
02-625 Warszawa
www.cwro.edu.pl
cwro@cwro.edu.pl
228479542

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki