Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Zamknięcie roku

Zamknięcie roku
Liczba lekcji: 7

Zamknięcie roku jest procesem, który jest dla księgowego obciążający czasowo i intelektualnie. Wymaga zastosowania całej wiedzy księgowej po to, aby ostatecznie sporządzić prawidłowe, zgodne z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe. Często sprawozdanie finansowe jest potem poddawane badaniu, co zawsze powoduje dodatkowy stres. Aby uniknąć tego stresu, zapraszamy do obejrzenia szkolenia.

Plan szkolenia:
Prowadzący
Wojciech Kryński

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w finansach i rachunkowości, specjalizując się w doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w szczególności przy złożonych transakcjach połączeń jednostek oraz klasyfikacji, wycenie i ujmowaniu instrumentów finansowych. W przeszłości pracował w czołowej firmie audytorskiej, w dziale finansów międzynarodowej instytucji finansowej, a także kierował polską spółką międzynarodowej firmy szkoleniowej. Szkolił finansistów w Polsce, Czechach, Rumunii, Irlandii, Holandii, Nigerii, Ghanie na Ukrainie i Łotwie. Obecnie prowadzi działalność doradczą na rzecz spółek giełdowych i międzynarodowych w zakresie rachunkowości według MSSF, a także specjalizuje się w doradztwie finansowym i księgowym z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.