Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Wartości niematerialne i prawne - kompendium wiedzy

Wartości niematerialne i prawne - kompendium wiedzy
Liczba lekcji: 6

W strukturze aktywów jednostek gospodarczych coraz bardziej znaczące miejsce zajmują wartości niematerialne i prawne. Zaliczamy do nich nabyte prawa majątkowe, w tym wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Z niniejszego dowiesz się m.in.: - Który składnik majątku zakwalifikować jako wartość niematerialną i prawną? - Jak ująć wartości niematerialne i prawne w bilansie i jak je wycenić na dzień bilansowy? - Jak wycenić wartość godziwą? - Jak poprawnie ująć w księgach rachunkowych koszty prac rozwojowych? Zapraszamy do oglądania poszczególnych lekcji i zapoznania się z materiałami dodatkowymi.

Plan szkolenia:
Prowadzący
Bożena Pawłowska-Krawczyk

Biegły rewident. Partner w Spółce Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonymi zarówno zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu planów przekształcenia, wycenie i ujmowaniu instrumentów finansowych, due-diligence i doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brała udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych. Doświadczenie zdobyła współpracując między innymi ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradza podmiotom gospodarczym różnej wielkości, między innymi jak przetrwać w kryzysie.