Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat

Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat
Liczba lekcji: 6

Co trzeba widzieć, by sporządzenie rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej nie sprawiało trudności? Ekspert – biegły rewident podzieli się z Tobą swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. Dowiesz się między innymi, jak ustalić przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz jak kalkulować koszt wytworzenia produktów. Zapraszamy do zdobywania nowej wiedzy!

Plan szkolenia:
Prowadzący
Bożena Pawłowska-Krawczyk

Biegły rewident. Partner w Spółce Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonymi zarówno zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu planów przekształcenia, wycenie i ujmowaniu instrumentów finansowych, due-diligence i doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brała udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych. Doświadczenie zdobyła współpracując między innymi ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradza podmiotom gospodarczym różnej wielkości, między innymi jak przetrwać w kryzysie.