Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Środki trwałe w pigułce

Środki trwałe w pigułce
Liczba lekcji: 6

Niniejsze szkolenie poszerzy Twoją wiedzę dotyczącą środków trwałych. Ekspert przeanalizuje definicję środka trwałego, omówi początkowe ujęcie środków trwałych, powie też o amortyzacji oraz wycenie bilansowej środka trwałego. Serdecznie zapraszamy!

Plan szkolenia:
Prowadzący
Bożena Pawłowska-Krawczyk

Biegły rewident. Partner w Spółce Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonymi zarówno zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu planów przekształcenia, wycenie i ujmowaniu instrumentów finansowych, due-diligence i doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brała udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych. Doświadczenie zdobyła współpracując między innymi ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradza podmiotom gospodarczym różnej wielkości, między innymi jak przetrwać w kryzysie.