Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Środki trwałe - najczęstsze błędy

Środki trwałe - najczęstsze błędy
Liczba lekcji: 6

Szkolenie ma na celu przybliżenie problemów, które nurtują spółki posiadające środki trwałe. Często zastanawiamy się: modernizacja czy remont, leasing finansowy czy operacyjny, jak zaewidencjonować środek trwały otrzymany z dotacji. Te i wiele innych kwestii omawia ekspert podczas szkolenia. Zapraszamy!

Plan szkolenia:
Prowadzący
Bożena Pawłowska-Krawczyk

Biegły rewident. Partner w Spółce Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonymi zarówno zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu planów przekształcenia, wycenie i ujmowaniu instrumentów finansowych, due-diligence i doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brała udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych. Doświadczenie zdobyła współpracując między innymi ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradza podmiotom gospodarczym różnej wielkości, między innymi jak przetrwać w kryzysie.