Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Rachunek zysków i strat - jak go czytać i rozumieć

Rachunek zysków i strat - jak go czytać i rozumieć
Liczba lekcji: 6

Nasz ekspert podzieli się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem, które jako biegły rewident zdobyła m.in. przy badaniu sprawozdań finansowych. Nauczysz się bezbłędnie czytać i rozumieć rachunek zysków i strat. Przeanalizuj razem z ekspertem rachunek zysków i strat jako obligatoryjny element sprawozdania finansowego. Dowiedz się jak z rachunku zysków i strat uzyskać wszystkie możliwe informacje o jednostce, która ten rachunek sporządziła. Zapraszamy!

Plan szkolenia:
Prowadzący
Bożena Pawłowska-Krawczyk

Biegły rewident. Partner w Spółce Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonymi zarówno zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu planów przekształcenia, wycenie i ujmowaniu instrumentów finansowych, due-diligence i doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brała udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych. Doświadczenie zdobyła współpracując między innymi ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradza podmiotom gospodarczym różnej wielkości, między innymi jak przetrwać w kryzysie.