Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Przychody w porównawczym rachunku zysków i strat - co może nam sprawić trudność

Przychody w porównawczym rachunku zysków i strat - co może nam sprawić trudność
Liczba lekcji: 7

Szkolenie dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. Ekspert skupia się na tym, co może sprawić Ci trudność w ustaleniu przychodów i podpowiada jak poradzić sobie w przykładowych, z życia wziętych sytuacjach. Szkolenie pomoże Ci również w ustaleniu zmian stanu produktu i w zrozumieniu czym jest koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby.

Plan szkolenia:
Prowadzący
Bożena Pawłowska-Krawczyk

Biegły rewident. Partner w Spółce Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonymi zarówno zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu planów przekształcenia, wycenie i ujmowaniu instrumentów finansowych, due-diligence i doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brała udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych. Doświadczenie zdobyła współpracując między innymi ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradza podmiotom gospodarczym różnej wielkości, między innymi jak przetrwać w kryzysie.