Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Koszty w porównawczym rachunku zysków i strat i ustalenie wyniku

Koszty w porównawczym rachunku zysków i strat i ustalenie wyniku
Liczba lekcji: 7

Celem szkolenia jest przeanalizowanie kosztów w porównawczym rachunku zysków i strat. Nasz ekspert – biegły rewident pokaże, jak prawidłowo wyliczyć wynik na sprzedaży i jak prawidłowo ustalić wynik jednostki. Serdecznie zapraszamy!

Plan szkolenia:
Prowadzący
Bożena Pawłowska-Krawczyk

Biegły rewident. Partner w Spółce Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonymi zarówno zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu planów przekształcenia, wycenie i ujmowaniu instrumentów finansowych, due-diligence i doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brała udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych. Doświadczenie zdobyła współpracując między innymi ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradza podmiotom gospodarczym różnej wielkości, między innymi jak przetrwać w kryzysie.