Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Cash flow bez tajemnic

Cash flow bez tajemnic
Liczba lekcji: 7

Nasz ekspert – biegły rewident – stawia swoją wiedzę i doświadczenie do Twojej dyspozycji. Prezentuje budowę rachunku przepływów pieniężnych zgłębiając tajniki przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Po obejrzeniu tego szkolenia rachunek przepływów pieniężnych przestanie mieć przed Tobą jakiekolwiek tajemnice, a Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 stanie się Twoim przewodnikiem. Zapraszamy do pogłębiania wiedzy!

Plan szkolenia:
Prowadzący
Bożena Pawłowska-Krawczyk

Biegły rewident. Partner w Spółce Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonymi zarówno zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu planów przekształcenia, wycenie i ujmowaniu instrumentów finansowych, due-diligence i doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brała udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych. Doświadczenie zdobyła współpracując między innymi ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradza podmiotom gospodarczym różnej wielkości, między innymi jak przetrwać w kryzysie.