Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Analiza finansowa

Analiza finansowa
Liczba lekcji: 6

Jak przeprowadzić analizę finansową, aby stała się ona źródłem informacji do zarządzania spółką? Ekspert przeprowadzi Cię przez tajniki analizy finansowej oraz sporządzi przykładową analizę finansową spółki zwracając uwagę na ryzyka prowadzonej działalności. Zapraszamy!

Plan szkolenia:
Prowadzący
Bożena Pawłowska-Krawczyk

Biegły rewident. Partner w Spółce Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonymi zarówno zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, jak również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu planów przekształcenia, wycenie i ujmowaniu instrumentów finansowych, due-diligence i doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Brała udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych. Doświadczenie zdobyła współpracując między innymi ze spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Doradza podmiotom gospodarczym różnej wielkości, między innymi jak przetrwać w kryzysie.