Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Premie i nagrody

Premie i nagrody
Liczba lekcji: 10

Przybliżamy tematykę premii i nagród, które są świadczeniami nieobowiązkowymi regulowanymi dowolnie przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych. Poznasz różnice między premią i nagrodą oraz dowiesz się jak uregulować te świadczenia, aby było to zgodne z intencjami pracodawcy. Szkolenie zawiera także omówienie sytuacji szczególnych, jakie mogą się zdarzyć podczas przyznawania pracownikom premii i nagród, a także wskazówki jak postąpić w takich sytuacjach. Poznasz także odpowiedź na pytanie: jak premie oddziałują na inne świadczenia ze stosunku pracy. Zachęcamy do podniesienia swoich kompetencji w tym zakresie.

Plan szkolenia:
Prowadzący
Agata Lankamer-Prasołek

Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych: z zakresu Prawa Pracy, Szkoły Mówców, Europejskich Studiów Specjalnych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Były inspektor pracy, współautorka książek z zakresu prawa pracy, w tym „Komentarza do Kodeksu Pracy”. Aktualnie wspólnik w firmie „Pogotowie Kadrowe Lankamer–Prasołek Sp. J.”.