Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Odprawy dla pracowników

Odprawy dla pracowników
Liczba lekcji: 5

Szkolenie porusza zagadnienie odpraw dla pracowników. Omawiamy wszystkie rodzaje odpraw, jakich pracownik może żądać od pracodawcy najczęściej w związku z ustaniem zatrudnienia. Przedstawiamy praktyczne aspekty dotyczące odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych, odpraw ekonomicznych przyznawanych pracownikom w przypadku zwolnień z przyczyn organizacyjnych, które nie dotyczą zatrudnionych, odpraw dobrowolnych, które pracodawca może wprowadzić w przepisach wewnątrzzakładowych przyznając pracownikom prawo do dodatkowych świadczeń oraz odpraw dla pracowników sfery budżetowej i nauczycieli, czyli odpraw wynikających z przepisów szczególnych.

Plan szkolenia:
Prowadzący
Karol Lankamer

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z BHP oraz Europejskich Specjalnych. Były pracownik PIP, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek: „Świadczenia na rzecz pracowników”, „Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych”. Wspólnik w firmie „Pogotowie Kadrowe – Lankamer – Prasołek Sp. J.”.