Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Liczba lekcji: 12

Niniejsze szkolenie dotyczy zagadnienia rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W ramach tego zagadnienia omawiamy nie tylko ogólne zasady rozwiązywania umów w tym trybie, ale również poszczególne przyczyny, które uzasadniają takie zachowanie pracodawcy, czyli np. odmowę wykonania polecenia przełożonego, przyczynienie się przez pracownika do powstania szkody w mieniu pracodawcy, naruszenie przez pracownika tajemnicy służbowej, prowadzenie dodatkowej działalności sprzecznej z interesami pracodawcy oraz nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Wśród przyczyn rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika omawiamy również osobno zasady odpowiedzialności kierowników, odpowiedzialność pracowników za krytykę pracodawcy, przypadki spożywania lub przebywania w zakładzie pracy pod wpływem alkoholu bądź nadużywania przez pracowników zwolnień lekarskich.

Plan szkolenia:
Prowadzący
Karol Lankamer

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z BHP oraz Europejskich Specjalnych. Były pracownik PIP, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek: „Świadczenia na rzecz pracowników”, „Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych”. Wspólnik w firmie „Pogotowie Kadrowe – Lankamer – Prasołek Sp. J.”.