Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Ochrona kobiet w ciąży

Ochrona kobiet w ciąży
Liczba lekcji: 4

W szkoleniu Ochrona kobiet w ciąży zajmiemy się 4 aspektami tej ochrony: przed rozwiązaniem stosunku pracy, uprawnieniami przysługującymi w trakcie zatrudnienia, sferą BHP, jak również ochroną ubezpieczeniową. Tematyka ta jest ważna m.in. z tego względu, że naruszenie uprawnień związanych z ochroną kobiet w ciąży jest wykroczeniem i w razie kontroli PIP grozi pracodawcom mandatem.

Plan szkolenia:
Prowadzący
Łukasz Prasołek

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy oraz wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW. Współautor licznych książek z zakresu prawa pracy, w tym „Komentarza do Kodeksu Pracy”. Aktualnie asystent sędziego w Sądzie Najwyższym.