Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: SZKOŁA REKRUTERA

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

SZKOŁA REKRUTERA

Tematyka Zarządzanie
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Moduł I Najnowsze trendy i praktyczne rozwiązania w trudnych procesach rekrutacyjnychSkuteczny rekruter - jak wybrać optymalne narzędzia do oceny kandydatów:Katalog możliwości - informacje o kompetencjach uzyskiwane dzięki poszczególnym metodom oceny;Czy warto rozmawiać - rodzaje wywiadów selekcyjnych i ich efektywność;Metody symulacyjne - przegląd najciekawszych podejść do oceny kandydata w działaniu.Jakie narzędzia warto stosować i jakie przynoszą korzyści?Test kompetencyjny - jak go stworzyć w błyskawiczny sposób?"Łowienie
ludzi\" w poszukiwaniu kandydatów na "trudne\" stanowiska (np. osób z
uprawnieniami do obsługiwania różnych urządzeń, informatyków,
specjalistów w wąskich dziedzinach etc.);Telerekrutacja, rozmowy telefoniczne, Skype - nowoczesne narzędzia pod postacią casów i ćwiczeń;Weryfikacja znajomości językowych kandydatów u kandydatów obcojęzycznych - jak to robić? Proste i szybkie metody. Rekrutacja globalna. Międzykulturowy aspekt rekrutacji.Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie wartości kandydatów; Wyzwania dla rekruterów dla narastającej fali migracji różnych kręgów kulturowych i językowych; Świadome i podświadome aspekty różnic kulturowych. Moduł IIRekrutacja 2017 - w odpowiedzi na potrzeby biznesu1. Rekruter "na czasie\", czy rekruter "poniewczasie\":Employer Branding w rekrutacji - moda czy konieczność?Marka osobista rekrutera - jak sprawić, by najlepsi zgłaszali się sami?Ogłoszenia odchodzą do lamusa - czas na viral rekrutacyjny.2. Praca pracy nie równa - w poszukiwaniu ideału: Analiza stanowiska pracy - najlepsze narzędzia analityczne dostosowane do możliwości organizacji;Wychwytywanie kluczowych kompetencji - określenie zachowań niezbędnych do efektywnej pracy na danym stanowisku;Nie taka prosta sztuka - przygotowanie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata.3. Przygotowania pełną parą - co zrobić, aby nie umknęło najważniejsze?Macierz selekcyjna, czyli wybór rodzaju pytań i symulacji w oparciu o profil kompetencyjny;Jak oceniać "nieuchwytne\" - skale i arkusze ocen w odniesieniu do kompetencji;Szybko, łatwo i przyjemnie - harmonogram i organizacja techniczna procesu rekrutacji; Termin: I i II modułu: 25-26 kwietnia 2017 r.Moduł III Kulturowe, psychologiczne i prawne standardy procesu rekrutacji i selekcjiGromadzenie i przetwarzanie danych osobowychGIODO - co, jak, kiedy i po co? Funkcja, istnienie i oczekiwania zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych;Rola rekrutera a administratora w obliczu regulacji prawnych. Zadawanie pytań zgodnych z prawemPrawdy i mity - "co mi wolno, czego nie wolno?\"- prawne wymogi i formalne regulacje dotyczące procesu rekrutacyjnego;Dyskryminacja a Kodeks prawa pracy. Konsekwencje wynikające z niewłaściwego przebiegu procesu; Jak przeprowadzić etyczną rozmowę kwalifikacyjną?Odpowiedź odmowna"Czarna studnia milczenia\" a wizerunek pracodawcy. Rola i funkcja informacji zwrotnej dla kandydata;Pisemne i telefoniczne formy negatywnej informacji zwrotnej, przykłady, analizy; E-rekrutacyjne podziękowania, jako forma budowania relacji z kandydatami na rynku pracowniczym.Błędy w rekrutacji i selekcjiJak uniknąć zatrudniania wyobrażenia? Dlaczego łatwo ulegamy złudzeniom percepcyjnym i wpływie społecznym? Niedopasowanie oczekiwań i potrzeb pracodawcy względem pracownika efektem odbicia 2 stron. Jak unikać tego mechanizmu?Adaptacja nowego pracownikaDlaczego adaptacja jest ważna w firmie? Pierwsze kroki, czyli kompleksowe wdrożenie efektem pobudzenia motywacji wewnętrznej;"Akcja adaptacja\", czyli po co rozmawiać z nowymi pracownikami? Zadanie wdrożeniowe.Moduł IV Trening umiejętności rekrutera - przeprowadzanie rozmów i symulacji1. Przeprowadzanie wywiadu behawioralnego - trening umiejętności:Pozwól kandydatowi zabłysnąć - struktura wywiadu behawioralnego w modelu STAR; Mocne pytania: wprowadzające, zasadnicze i autorefleksyjne;Wnioskowanie o kompetencjach na podstawie odpowiedzi kandydatów;Udzielanie odpowiedzi na pytania kandydatów.Budowanie właściwej atmosfery rozmowy:"Podobieństwa przyciągają się\" - poczucie bezpieczeństwa kluczem do sukcesu;Właściwa komunikacja i nadawanie tonu rozmowy; "Człowiek przede wszystkim\" - minimalizacja izolacji i budowanie właściwej atmosfery;Wszystko, co ważne - udzielanie profesjonalnego feedbacku dla kandydatów.Zadanie wdrożeniowe.Termin III i IV modułu: 23-24 maja 2017 r. Moduł VTesty w selekcji - przegląd i "podgląd\" najlepszych narzędzi dostępnych na rynkuTesty wywodzące się z typologii zachowań wg C.G. JungaDiSC i Extended DISC a trafniejsze decyzje rekrutacyjne;Insights Discovery - maksymalizacja korzyści płynących z zastosowania narzędzia;MBTI,
czyli Myers-Briggs Type Indicator - uniwersalny kod opisujący typ
psychologiczny, z którym co roku zapoznaje się ponad 2 miliony osób;o Analiza Thomas PPA - w ciągu zaledwie 8 minut uzyskaj informacje dotyczące stylu zachowania kandydata w sytuacji zawodowej;o
PRISM"-Jaki jesteś?\" "-To zależy...\" - rewolucyjne podejście w badaniu
preferencji w odniesieniu do różnych sytuacji (praca, życie prywatne) i
okoliczności (stres, komfort psychiczny);o Profil preferencji środowiska pracy i analiza rozwoju kariery PRISM - jeszcze lepsze dopasowanie do organizacji?o
Przegląd uzdolnień zawodowych, Raport Inteligencji Emocjonalnej i
Raport "Wielkiej Piątki\" cech osobowości - PRISM zaskakuje
wszechstronnie. Psychologiczne testy inteligencji, osobowości i kwestionariusze preferencji zawodowycho Kryteria wyboru właściwego testu - co, jak i kiedy warto oraz wolno zastosować?o Przegląd testów inteligencji: test Matryc Ravena, APIS-Z, WAIS-Ro Testy osobowości NEO-PI-R a NEO-FFI - różnica tylko w nazwie?o
Testy temperamentu, radzenia sobie ze stresem i inteligencji
emocjonalnej, czyli jak kandydat radzi sobie w sytuacjach trudnych?o Testy uzdolnień i preferencji zawodowych - zastosowanie tylko w doradztwie zawodowym? Praktyczne zaliczenie zajęć: za i przeciw poznanym testom - debata oxfordzka  Moduł VINajwyższej klasy narzędziownia - wszystko, czego potrzebujesz, aby profesjonalnie rekrutować i być partnerem w biznesie!1. Biznes się niecierpliwi - jak odpowiadać na złożone potrzeby organizacji:Oszczędzamy czas - teoria McClellanda jako wsparcie w diagnozowaniu kompetencji;Oszczędzamy pieniądze - najlepsi kandydaci już u nas pracują;Generujemy zysk - w poszukiwaniu "pereł\" i "diamentów\".Kandydat w cyferkach, czyli narzędzia komunikacji rekrutera z biznesem.2. Assessment Centre - skalpel wśród metod selekcji:Dbamy o trafność - standardy międzynarodowej metodologii na porządku dziennym;Najważniejsze narzędzia stosowane w AC - przegląd i zasady samodzielnego konstruowania;Trening asesora - jak wprowadzać do ćwiczeń i analizować zachowania kandydatów?3. Praktyczne zaliczenie - przygotowanie kompleksowego projektu rekrutacyjnego PodsumowaniePrezentacja projektów uczestników oraz realizacji zadań wdrożeniowych;Podsumowanie całego projektu.Certyfikat Tak

Czas trwania 2
Początek 2018-04-05
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki