Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: SZKOŁA ANALITYKA HR

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

SZKOŁA ANALITYKA HR

Tematyka Zarządzanie
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Moduł I.Analityka w dziele HR - jak zacząć?Najważniejsze
wnioski z badań rynku i ich znaczenie dla pracy analityka HR. Zasady
ustawiania punktów odniesienia do analizy i poszukiwanie precyzyjnych
benchmarków. Wprowadzenie w zasady dotyczące pomiarów i statystyk na
bazie case study. • Moda czy konieczność? - oczekiwania biznesu
wobec HR, czyli przegląd najważniejszych raportów dotyczących
realizacji funkcji HR;• Czy benchmark jest jedyną słuszną religią - jak i gdzie szukać informacji do analiz;• Podstawy dobrze przeprowadzonych badań i bazowe narzędzia analiz - powtórka ze statystyki na bazie case study.Moduł II.Pomiar efektywności pracowników Szczegółowo
przeanalizujemy elementy składające się na efektywność pracownika oraz
poznamy najpopularniejsze podejścia do jej pomiaru - testując część z
nich na sobie. Zbudujemy kartę wyników dla swojego stanowiska pracy, aby
uspójnić rozumienie kluczowych elementów w pomiarach efektywności.• Efektywność czy produktywność pracownika? - różnice i związki;• Pomiar satysfakcji i zaangażowania - jego wpływ na pozostałe wskaźniki i znaczenie pomiarów w tym obszarze;o Satysfakcja = zaangażowanie? - dowiedz się, co tak naprawdę mierzysz,o Najbardziej popularne narzędzia pomiaru (od Gallupa po testy szyte na miarę),o Przełożenie wyników zaangażowania pracowników na wyniki firmy - przegląd badań,•
Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), w tym wiodących
(leading) i wynikowych (lagging) do oceny efektywności pracownika na
przykładzie własnego stanowiska pracy;• Zadanie wdrożeniowe.Termin I i II modułu: 4-5 kwietnia 2017 r. Moduł III.Spojrzenie na efektywność organizacji w ujęciu finansowym Przyjrzymy
się najważniejszym wskaźnikom dotyczącym efektywności organizacji na
bazie case studies z rynku. Dokonamy interpretacji biznesowej wybranych
mierników pochodzących z analiz wewnętrznych danych zebranych w ramach
zadania przedszkoleniowego.• Różnica między efektywnością organizacji a efektywnością pracownika - czy można i warto je rozdzielać?• Fluktuacja/retencja pracowników - który z wielu sposobów pomiaru wybrać i jaki to ma wpływa na biznes;o Czy istnieje właściwy poziom fluktuacji?o Wskaźniki w obszarze zatrudnienia - świadome konstruowanie i zasady wyboru optymalnych, o Case study (Excel): Popyt na zasoby ludzkie a produktywność - algorytm obliczeń,o Case study (Excel): Planowanie zatrudnienia na podstawie bilansu czasu pracy - algorytm obliczeń,o
Case study (Excel): Planowanie zasobów ludzkich określający niezbędną
liczbę pracowników na następne x lat - algorytm obliczeń,• Absencja chorobowa - kiedy wskaźnik może niepokoić i jak obniżyć jego poziom;o Case study (Excel): Szacowanie całkowitego kosztu absencji w przeliczeniu na pracownika - algorytm obliczeń, o
Najlepsze praktyki rynkowe w zakresie obniżania poziomu absencji
chorobowej - wykorzystujemy inspiracje dla własnych potrzeb i
przygotujemy zadanie wdrożeniowe.Moduł IVStruktura wynagrodzeń pracowników i motywacyjny system wynagradzania• Etatyzacja w firmie (analiza pracy i planowanie zatrudnienia, etatyzacja i budżety wynagrodzeń);• System wynagradzania w firmie (najlepsze praktyki budowania systemów wynagradzania);•
System zarządzania wynikami pracy i budowa motywacyjnych systemów
nagrodowych (ocena wyników, dekompozycja celów strategicznych na cele
zespołowi pracowników, zarządzanie przez cele, KPI, systemy premiowania i
wynagradzania za wyniki);• Systemy bonusowe (motywujące systemy świadczeń pozapłacowych);• Benchmarki wynagrodzeń (raporty płacowe i polityka wynagradzania względem rynku).Termin III i IV modułu: 9-10 maja 2017 r. Moduł V.Kompleksowe pomiary procesów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimiSamodzielnie
zbadamy efektywność wybranych procesów/programów HR, wyodrębnimy efekty
mierzalne, określimy szczegółowo ponoszone koszty, zbudujemy własny
zestaw wskaźników i obliczymy zwrot z inwestycji.• Kryteria doboru programów/procesów do analiz;• Analiza efektywności programów rozwojowych, w tym szkoleń, akademii, coachingu, mentoringu etc.• Wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI) w projektach HR:o Identyfikowanie wszystkich kosztów w projektach/procesach HR - znaczenie szczegółowości analizy kosztów,o HR generuje zysk - przekładanie miękkich rezultatów na twarde wskaźniki, także finansowe.• Zadanie wdrożeniowe.Moduł VI.Modelowanie Procesów w obszarze Human Resources Zanalizujemy i wymodelujemy proces w obszarze Human Resources Management w oparciu o standard BPMN 2.0.• Wprowadzenie do modelowania procesów HR;• Struktura procesów HR wg. Process Classification Framework (APQC);• Analiza procesów;• Optymalizacja procesów (case study).Podsumowanie• Prezentacja projektów Uczestników z realizacji zadań wdrożeniowych;• Podsumowanie całego projektu.Grupa docelowa Osoby ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR (przygotowanie do
sprawnego funkcjonowania w roli ANALITYKA HR), a przede wszystkim:
• Specjaliści HR, którzy potrzebują podnieść swoje kompetencje w obszarze analityki w odpowiedzi na oczekiwania biznesu;
• Analitycy, którzy chcieliby poznać specyfikę funkcjonowania obszaru HR, aby poszerzyć zakres swoich możliwości;
• Osoby na stanowiskach menedżerskich, kierownicy projektów, właściciele
firm, dla których istotne jest monitorowanie procesów w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi w szybki i wyrażony we wskaźnikach
biznesowych sposób;
• Trenerzy, doradcy organizacyjni, konsultanci, pragnący dysponować
szerokimi kompetencjami w obszarze HR, które zapewniają partnerstwo w
biznesie i profesjonalne świadczenie usług dla współczesnych
organizacji.Certyfikat Tak

Czas trwania 2
Początek 2018-04-10
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki