Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE

Tematyka Sprzedaż
Tryb otwarte
Organizator Masters Centrum Szkolenia Biznesu sp.j. A & A Polańska
Opis

1.  Negocjacje – istota problemu

 • definicje i pojęcia podstawowe
 • różnice miedzy pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad (korzyści i straty)

2. Specyfika negocjacji handlowych

 • formułowanie oferty
 • strefa porozumienia w negocjacjach cenowych
 • ceny graniczne partnerów a wstępna oferta cenowa
 • warunki płatności i dostawy
 • kontrakt zasady formułowania
 • schematy w negocjacjach cenowych
 • ustępstwa dostawcy i nabywcy
 • negocjacje cenowe z punktu widzenia nabywcy i odbiorcy (umiejętność analizy i oceny oferty)

3. Przygotowanie do negocjacji handlowych

 • opracowanie i analiza scenariuszy rozmów
 • rozpoznanie rynku i klienta
 • opracowanie argumentów
 • przygotowanie oferty cenowej

4. Przebieg negocjacji handlowych

 • rozpoczęcie negocjacji
 • prezentacja ofert
 • negocjacje właściwe
 • zakończenie i podpisanie umowy

5. Style prowadzenia negocjacji

 • twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty)
 • styl efektywny
 • strategie negocjacyjne
 • style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych

6. Ocena partnera negocjacyjnego

 • wybrane  elementy  osobowości  negocjatora
 • źródła  wiedzy  o  partnerze
 • przewidywanie motywów  zachowań i  celów negocjacyjnych partnera
 • odkrywanie słabych stron partnera negocjacyjnego – określenie płaszczyzn wywierania wpływu i przekonywania do swoich racji
 • ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania
 • zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony
 • podłoże zachowań ryzykownych partnera
 • ryzyko a osobowość

7. Wywieranie wpływu na partnera negocjacyjnego

 • zasady budowy perswazyjnej wypowiedzi – sztuka argumentowania
 • techniki i strategie wywierania wpływu
 • obustronne korzyści jako podstawowa strategia wywierania wpływu
 • style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych – działania integracyjne
 • rola osobowości w podatności na wpływy drugiej strony

8. Zespół negocjacyjny

 • zalety i wady negocjowania zespołowego
 • dobór zespołu i podział ról

9. Uwarunkowania w negocjacjach

 • miejsce
 • czas
 • informacje
 • uwarunkowania międzykulturowe

10. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom w negocjacjach

 • manipulacje samooceną i emocjami
 • manipulacje miejscem, czasem, informacją
 • taktyki i chwyty manipulacyjne
 • metody rozpoznawania
 • przeciwstawianie się manipulacjom

11. Zakończenie negocjacji

 • kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek.

Czas trwania 3 dni (20 godz.) 18-20.03.2013r.
Początek Dostępne terminy: 2013-03-07 - hotel Wersal ***, Zakopane
Dane kontaktowe

Lokalizacja śląskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki