Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Tematyka Budownictwo
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA Korzyści dla użytkowników:- zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,- utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,- poznanie trudnych zagadnień zarządzania oraz procedur stosowanych w kontraktach realizowanych według wzorców FIDIC w zrozumiałym i przystępnym przekazie,- dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii. Program szkolenia:Prawo Budowlane i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych 1.Źródła informacji o nieruchomościSkąd czerpać wiedzę o nieruchomościach?Kiedy można powiedzieć, że działka ma status działki budowlanej?Jakie elementy księgi wieczystej będą kluczowe w trakcie procesu budowlanego?Audyt nieruchomości – warsztat z identyfikacji podstawowych problemów budowlanych 2.Planowanie przestrzenne w procesie budowlanymJakie znaczenie prawne ma studium przestrzenne?Plan miejscowy jako podstawowy akt planistyczny.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – przeznaczenie i procedura uzyskiwania.Dla jakich inwestycji dokumenty planistyczne są niewymagane? 3.Kluczowe pojęcia w Prawie BudowlanymObiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.Czy dziura w ziemi jest obiektem budowlanym?Co to są urządzenia budowlane?Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 4.Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanychPozwolenie na budowę.Jak prawidłowo zidentyfikować obszar oddziaływania obiektu budowlanego.Ograniczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.Które inwestycje musimy poprzedzić uzyskaniem Decyzji Środowiskowej?Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie.Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – szansa na inwestycje niekonwencjonalne.Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ. 5.Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedurKatalog obiektów na zgłoszenie.Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe .Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu? 6.Przebieg procesu budowlanegoRozpoczęcie robót budowlanych.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:1) Inwestor,2) Inspektor nadzoru inwestorskiego,3) Projektant,4) Kierownik budowy (robót).Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć – skutki).Elementy umów z uczestnikami procesu budowlanego regulowane przez Prawo Budowlane.Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego. 7.Dokumentacja odbiorowa i powykonawczaObmiar (inwentaryzacja) powykonawczy.Inspektor Sanitarny i Strażak na odbiorach.Dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne. 8.Oddanie obiektu do użytkowaniaZgłoszenie obiektu do użytkowania.Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?Zakres obowiązkowej kontroli.Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu – sankcje. 9.Samowola budowlana i jej konsekwencjeProcedura postępowania ws. samowoli budowlanej.Z jakiej wysokości opłatą legalizacyjną musi liczyć się właściciel?Jakie sankcje są przewidziane za wzniesienie samowoli? 10.Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanegoDokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.Zmiana sposobu użytkowania połączona z pozwoleniem na budowę.Skutki braku zgłoszenia dokonania zmiany sposobu użytkowania. 11.Konserwator zabytków a inwestycja budowlanaFormy ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.Uprawnienia konserwatora zabytków.12. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.Grupa docelowa Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.Metodologia Metodologia:Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.Certyfikat Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Czas trwania 2
Początek 2018-02-26
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja wielkopolskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki