Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: POWTARZALNOŚĆ ORAZ PRECYZJA POŚREDNIA METODY BADAWCZEJ

Rodzaj inne
Nazwa kursu

POWTARZALNOŚĆ ORAZ PRECYZJA POŚREDNIA METODY BADAWCZEJ

Tematyka BHP/Jakość
Tryb inne
Organizator Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
Opis

Powtarzalność oraz precyzja pośrednia są jednymi z podstawowych parametrów określającymi charakterystykę metody badawczej. Powtarzalność metody wyraża precyzję oznaczeń wykonywanych w tych samych warunkach, w krótkich odstępach czasu. Precyzja pośrednia metody wyraża precyzję oznaczeń wykonywanych w warunkach zmian wewnątrzlaboratoryjnych: różne dni, różni analitycy, różny sprzęt. Wprowadzając dane z walidacji do udostępnionych przez nas plików, będziesz mógł łatwo wyznaczyć wartości wyrażające powtarzalność i precyzję pośrednią walidowanej / sprawdzanej metody badawczej

Plik: Powtarzalność

Dzięki plikowi wyznaczysz:

odchylenie standardowe powtarzalności (sr)
granicę powtarzalności (rsr)
względne odchylenie standardowe powtarzalności (RSD)
ilość stopi stopni swobody dla Twojego eksperymentu walidacyjnego (dowiesz się, czy zaplanowałeś test na wystarczająco dużej liczbie próbek)
Plik: Precyzja pośrednia

Dzięki plikowi wyznaczysz:

odchylenie standardowe precyzji pośredniej (sR)
granicę precyzji pośredniej (rSR)
względne odchylenie standardowe precyzji pośredniej (RSD)
ilość stopi stopni swobody dla Twojego eksperymentu walidacyjnego (dowiesz się, czy zaplanowałeś test na wystarczająco dużej liczbie próbek)
Kryteria akceptacji

W plikach nie umieściliśmy przykładowych kryteriów akceptacji dla obliczanych parametrów metody. Pamiętaj, że kryteria akceptacji powinieneś zaproponować przed rozpoczęciem walidacji/ sprawdzenia metody (biorąc pod uwagę np. wymagania normy, wymagania prawne, wewnętrzne wymagania laboratorium, własne doświadczenia).

Interpretacja

Powtarzalność oraz precyzja pośrednia opisują jak spójne są między sobą wyniki otrzymywane daną metodą badawczą. Im wartość sr, sR, RSD wyższa, tym precyzja metody gorsza.
Granica powtarzalności (lub precyzji pośredniej) określa z kolei największą dopuszczalną różnicę między wynikami otrzymanymi w warunkach powtarzalności (lub precyzji pośredniej). Gdy w kolejnych powtórzeniach badania danej próbki laboratoryjnej zaobserwujesz różnicę w wynikach badania, różnicę między największym a najmniejszym wynikiem pomiaru porównaj z obliczoną w trakcie walidacji granicą powtarzalności (może ona stanowić limit dla akceptacji wyników w analizie powtarzanej próbek badanych).

Czas trwania 2 godziny
Początek 2016-11-14
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja cala polskaznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki