Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: PCM-planowanie i zarządzanie projektem

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

PCM-planowanie i zarządzanie projektem

Tematyka Zarządzanie
Tryb otwarte
Organizator Agencja Rozwoju Pomorza SA
Opis

Więcej informacji:
http://www.arp.gda.pl/index.php?strona=630&wiecej=1896

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii PCM w zakresie planowania i zarządzania projektem. Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze etapy realizacji projektu, kwestie analiz problemów, wyboru strategii, matryca logiczna projektu, definiowanie celów i wskaźnik ich realizacji, harmonogram projektu.

Profil uczestnika:
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które pozyskują lub planują pozyskiwać środki z funduszy UE, chcą poznać metodologię zatwierdzoną przez Komisję Europejską jako obowiązująca przy planowaniu projektów finansowanych z UE.

Zakres tematyczny (program):
I. Wprowadzenie - Projekt
1. Pojęcie projektu
2. Cechy projektu. Co jest, a co nie jest projektem?
3. Projekt a program. Projekt a wniosek.
4. Specyficzne wymogi dla projektów współfinansowanych przez fundusze UE
5. Kwalifikowalność projektodawcy, typu projektu, grupy docelowej

II. Metodyka zarządzania cyklem projektu (PCM)
1. Wprowadzenie do metodyki PCM
2. Etapy przygotowania projektu wg. PCM
3. Etap analiz
3.1. Analiza problemów. Metoda i narzędzie - drzewo problemów. Zależności przyczynowo - skutkowe.
3.2. Grupa docelowa projektu - wybór, charakterystyka, bariery uczestnictwa, rekrutacja
3.3. Analiza celów. Metoda i narzędzie - drzewo celów
3.4. Analiza i wybór strategii
3.5. Analiza interesariuszy. Implikacje dla planowania projektu.
4. Etap planowania
4.1. Struktura logiczna przedsięwzięcia. Matryca logiczna jako podstawowe narzędzie planowania, zarządzania i kontroli projektu wg. PCM
4.1.a. Warunki wstępne realizacji projektu
4.1.b. Logika projektu: działania - produkty - rezultaty - cel projektu - cel programu. Wzajemne zależności
4.1.c. Definiowanie celów metodą SMART. Cele a problemy. Cele a dokumenty strategiczne
4.1.d. Produkt a rezultat. Rezultaty twarde i miękkie
4.1.e. Wskaźniki osiągnięcia celów - definiowanie, narzędzia, pomiar
4.1.f. Źródła weryfikacji wskaźników
4.1.g. Czynniki zewnętrzne. Założenia realizacyjne i zagrożenia. Analiza ryzyka w projekcie. Planowanie działań zapobiegawczych
4.1.h. Planowanie zasobów ludzkich i materialnych
4.1.i. Weryfikacja poprawności sporządzenia matrycy logicznej: logika pionowa, logika pozioma
4.2. Matryca logiczna jako podstawa do planowania harmonogramu i budżetu projektu - zależności
4.3. Harmonogram wdrażania projektu. Planowanie kolejności i czasu realizacji działań. Ścieżka krytyczna projektu
4.4. Planowanie budżetu projektu

Metody dydaktyczne:
Szkolenie w całości prowadzone jest metodami interaktywnymi - warsztatowymi (m.in. praca w grupach, dyskusja, studia przypadków), ćwiczenia, które sprawiają, że odbiorcy aktywnie uczestniczą w szkoleniu.

Materiały dydaktyczne:
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów przygotowanych przez ekspertów.

Eksperci:
Jarosław Zarychta - ekspert ds. zarządzania projektami metodą PCM. Od 1994r. uczestniczy we wdrażaniu programów pomocowych, przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych w Polsce i innych krajach. W latach 1994-1998 był członkiem Programme Management Unit - Jednostki Zarządzającej Programami Pomocowymi w regionie łódzkim. Od 1998 do 2001 roku był dyrektorem w brytyjskiej firmie konsultingowo - szkoleniowej, gdzie odpowiadał m.in. za pozyskiwanie i realizację projektów finansowanych przez europejskie i amerykańskie instytucje wspierające rozwój gospodarczy i społeczny w naszej części Europy. Obecnie pracuje jako niezależny ekspert i trener.

Certyfikat:
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat wystawiony w języku polskim i angielskim, poświadczający ukończenie szkolenia.

Koszt szkolenia
590 zł / osoba + VAT - cena obejmuje: profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, imienny certyfkat. 5% zniżki dla uczestników szkoleń organizowanych przez Akademię Edukacji Regionalnej i potwierdzonych certyfikatem, w przypadku zgłoszenia większej grupy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Grupa uczestników:
Minimalnie 13 osób, maksymalnie 16 osób.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Na zgłoszenia czekamy do dnia 22 czerwca 2011r. do godziny 15.00.

Oczekiwane rezultaty:
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne przy zarządzaniu projektem. Przekazane informacje umożliwią im m.in. skuteczne korzystanie z matrycy logicznej przy planowaniu projektu, przeprowadzenie projektu przez najważniejsze etapy jego realizacji, umiejętne zarządzanie ryzykiem, efektywne operowanie dostępnymi zasobami ludzkimi i materialnymi.

Rekrutacja:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w Agencji Rozwoju Pomorza SA bądź przesłanie go faksem na numer 058 32 33 278 lub na adres email: sabina.szuta@arp.gda.pl oraz dokonanie wpłaty. Przed rozpoczęciem zajęć należy okazać dowód wpłaty na szkolenie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zbyt małej ilości osób Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu szkolenia.

Czas trwania 2 dni / 13H; Szkolenie odbywa się w godzinach 09.00 - 15.30
Początek 2011-06-28
Dane kontaktowe

Sabina Szuta, tel. 58 32 33 144, 58 32 33 243, email: sabina.szuta@arp.gda.pl

Lokalizacja pomorskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki