Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Parametry krzywej kalibracyjnej

Rodzaj inne
Nazwa kursu

Parametry krzywej kalibracyjnej

Tematyka BHP/Jakość
Tryb inne
Organizator Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
Opis

Wiele technik instrumentalnych wymaga, aby przed wykonaniem analizy próbki badanej przeprowadzić wzorcowanie urządzenia. Wynik wzorcowania (kalibracji) przedstawiany jest odpowiednim równaniem. Dzięki plikowi Regresja.xls będziesz mógł wyznaczyć parametry równania opisującego zależność liniową y = ax + b.

Wyznaczanie równania krzywej kalibracyjnej

Dzięki plikowi wyznaczysz:

współczynnik nachylenia krzywej kalibracyjnej (a)
współczynnik przesunięcia krzywej kalibracyjnej (b)
Szacowanie parametrów zależności liniowej

Dla wartości a i b możliwe jest wyznaczenie odchylenia standardowego stałych a oraz b. Wartości sa i sb charakteryzują precyzję wyznaczania stałych a i b i mogą być wykorzystane w szacowaniu niepewności związanej z etapem kalibracji urządzenia / posługiwania się krzywą kalibracyjną o określonym równaniu.

Jakość krzywej kalibracyjnej

Współczynnik korelacji jest miarą zależności między dwiema zmiennymi x i y. Im wyższa wartość współczynnika korelacji (im jest bliższy wartości 1), tym korelacja jest silniejsza. Współczynnik korelacji podniesiony do kwadratu to współczynnik determinacji. Współczynnik ten tłumaczy, w jakiej części zmienność cechy y jest wynikiem zmienności cechy x, a w jakiej części jest wynikiem zmienności innych (nieznanych) czynników.
Dzięki naszemu plikowi wyznaczysz zarówno współczynnik korelacji (r), jak i współczynnik determinacji (r2).

Czas trwania 2 godziny
Początek 2016-11-08
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja cala polskaznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki