Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 rok - przepisy i praktyka

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 rok - przepisy i praktyka

Tematyka BHP/Jakość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

System opłat za korzystanie ze środowiska –
podstawy prawne i ogólne zasady:podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,terminy wnoszenia opłat,rodzaje działalności podlegające opłatom i
sprawozdawczości,obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na
2017 rok,sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i
niewniesienie właściwej opłaty,zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów i
wnoszenia opłat,opłata podwyższona.Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza:sposoby obliczania opłaty dla instalacji
spalania paliw - stawki opłat dla ryczałtu czy wskaźniki KOBIZE,obliczanie opłaty na podstawie wyników pomiarów,obliczanie opłaty dla LZO – karty
charakterystyki,opłata za f-gazy i SZWO – jak przyporządkowywać
czynniki chłodnicze do substancji wymienionych w rozporządzeniu
opłatowym,spawanie – jakie wskaźniki?opłaty dla chowu bydła – jakie wskaźniki?przykłady na wzorach formularzy.Raportowanie do KOBIZE a opłaty środowiskowe –
powiązanie systemów.Opłaty za pobór wód obowiązujące do 2017 roku:stawki opłatowe w zależności od przeznaczenia
pobranej wody,metody uzdatniania, współczynniki różnicujące,zwolnienia z opłat w zakresie poboru wody
podziemnej i powierzchniowej,popularne problemy – pobór wód poniżej 5 m3,
podlewanie terenów rolniczych,przykłady wyliczenia opłaty dla poboru wody
przedstawione na wzorach formularzy.Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi obowiązujące do 2017 roku:rodzaje terenów zanieczyszczonych podlegających
opłatom – kiedy mówimy o powierzchni szczelnie utwardzonej?zwolnienia z opłat w zakresie wprowadzania
ścieków do środowiska,przykłady wyliczenia opłaty za wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi oraz wód opadowych i roztopowych
przedstawione na wzorach formularzy.Opłaty za składowanie odpadów:opłaty podwyższone za składowanie odpadów w
miejscu na ten cel nieprzeznaczonym a opłaty podwyższone za magazynowanie
odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym - różnica,współczynniki podwyższające opłatę, czas
magazynowania i składowania odpadów,przykłady wyliczenia opłaty za składowanie
odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami.Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/oplaty_srodowiskowe_2018ozs

 Certyfikat Certyfikat ukończenia szkolenia.

Czas trwania 1
Początek 2018-03-02
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki