Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego i nieruchomości gruntowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego i nieruchomości gruntowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Tematyka Budownictwo
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego i nieruchomości gruntowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. >>>>>  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA Cel szkolenia:

Wskazanie przepisów prawa związanych z utrzymaniem
nieruchomości i obiektu budowlanego w należytym stanie faktycznym, prawnym i
technicznym przez podmioty odpowiedzialne z uwzględnieniem skutków prawnych i faktycznych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przedstawienie regulacji
zawartych w prawie budowlanym związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych i
kar wynikających z nienależytego utrzymania nieruchomości i obiektów
budowlanych, skutków wynikających z regulacji kodeksu cywilnego związanych z
wadami fizycznymi i prawnymi nieruchomości i obiektu, a także odpowiedzialności
podmiotów dysponujących nieruchomościami oraz zarządzających nieruchomościami.
Szkolenie obejmuje również zagadnienie samowoli budowlanej i jej legalizacji
oraz inne aspekty prawne i faktyczne występujące na obiektach budowlanych i
nieruchomościach.

Korzyści dla uczestników:

Pogłębienie wiedzy z zakresu prawa budowlanego i prawa
związanego z utrzymaniem obiektów budowlanych i nieruchomości w należytym
stanie technicznym i prawnym, wskazanie poprzez przykłady praktyczne stosowania
właściwych przepisów prawa i konsekwencji prawnych wynikających z braku
należytej staranności przy wykonywaniu czynności związanych z bieżącą eksploatacją
nieruchomości oraz innych przepisów prawa regulujących materię utrzymania
obiektów i nieruchomości w stanie zgodnym z przepisami prawa, liczne przykłady
case study - szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną.TrenerAdam KudykSpecjalizacja trenerska: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, ze specjalizacją w zakresie prawa związanego z nieruchomościami z ponad 20-letnim stażem zawodowym, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości z uwzględnieniem zagadnień służebności gruntowych oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów i podmiotów zarządzających nieruchomościami, ekspert z dziedziny prawa budowlanego i postępowań związanych z inwestycjami. Ekspert w zakresie zagadnień związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem przepisów prawa miejscowego, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów prawnych stosowanych przez podmioty publicznoprawne, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Prowadzący szkolenia dla pracowników administracji publicznej, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Stowarzyszeń Zarządców, Pośredników, Rzeczoznawców, Spółdzielni Mieszkaniowych, Miast i Gmin, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie i ośrodkach zamiejscowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową oraz podmiotów komercyjnych w zakresie całości zagadnień prawnych i faktycznych związanych z nieruchomościami.  Program szkolenia:|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|1. Dostępne rejestry publiczne i dokumenty związane ustaleniem stanu prawnego i faktycznego nieruchomości w systemie prawa polskiego.2. Przeznaczenie nieruchomości – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – akt prawa miejscowego, lub wydana decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości, decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia inwestycji.3. Wady prawne i fizyczne występujące w obrocie nieruchomościami zgodnie z dyspozycją art. 556 kodeksu cywilnego i następnymi.4. Roszczenia wobec podmiotów związane ze stanem faktycznym nieruchomości za nienależyte wykonywanie zobowiązań z tytułu utrzymania obiektu budowlanego i nieruchomości na podstawie art. 415 i 471 kodeksu cywilnego.5. Czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i stanu faktycznego – katalog, przykłady faktyczne, case study.6. Zagadnienie ujawnienia w umowach zawieranych z kontrahentami wad prawnych i fizycznych nieruchomości a zasada należytej staranności przy wykonywaniu czynności zarządu i administracji obiektem budowlanym – pojęcie zarządcy w systemie prawa polskiego, rodzaje zarządu i odpowiedzialność zarządcy.7. Problematyka nakładów na obiekty i nieruchomości dokonanych przez najemców i dzierżawców a zasady ich rozliczania zgodnie z kodeksem cywilnym i postanowieniami umów.8. Prawo budowlane a kategorie, wymagania i zgodność istniejących obiektów budowlanych z obowiązującymi przepisami prawa.9. Legalizacja obiektów budowlanych w całości lub części w przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej – zasady, tryb i koszty postępowań legalizacyjnych.10. Orzecznictwo sądowe w sprawach związanych z odpowiedzialnością podmiotów publicznoprawnych związane z obiektem budowlanym i nieruchomością gruntową.  Grupa docelowa Podmioty zajmujące się bieżącym utrzymaniem nieruchomości - zarządcy, administratorzy, jednostki samorządu terytorialnego, pracownicy administracji publicznej, osoby prawne i fizyczne zajmujące się gospodarką nieruchomościami i utrzymaniem obiektów budowlanych, deweloperzy i pracownicy działów inwestycyjnych firm budowlanych oraz inne osoby związane z utrzymaniem obiektów budowlanych i nieruchomości w należytym stanie.  Metodologia Metodologia: Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.Certyfikat Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Czas trwania 2
Początek 2018-04-18
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki