Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej - przygotowanie do przejścia do postaci elektronicznej

Nazwa kursu

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej - przygotowanie do przejścia do postaci elektronicznej

Tematyka słuźba zdrowia, farmacja, weterynaria
Tryb inne
Organizator Centrum Szkoleniowe AGAMON
Opis

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z nowymi zasadami prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Obowiązują one podmioty lecznicze, a takźe lekarzy, pielęgniarki i połoźne z własną praktyką. Jeszcze tylko nieco ponad rok moźna prowadzić dokumentację medyczną w formie papierowej. Dnia 1 sierpnia 2014 r. wchodzi bowiem w źycie przepis ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z którym dokumentację medyczną prowadzi się w postaci elektronicznej. Definitywnie po 1 sierpnia 2014 r. nie będzie moźna prowadzić dokumentacji medycznej w wersji papierowej, dlatego juź teraz warto zacząć wprowadzać zmiany w obecnie prowadzonej dokumentacji.Omówione zostaną równieź przepisy aktualnie obowiązujące, gdyź juź teraz nie ma wymogu stosowania podpisu elektronicznego. Moźna się zatem spodziewać, źe forma elektroniczna dokumentacji medycznej będzie duźo częściej wykorzystywana, nawet przed 1 sierpnia 2014 r. Szkolenie jest adresowane do wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia. PROFIL UCZESTNIKÓW:Szkolenie polecamy dla:wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia,osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej),lekarzy,pielęgniarek,połoźnych,pracowników działów statystyki medycznej,sekretarek medycznych,innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są takźe jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba teź zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym słuźącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej. METODOLOGIA:Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:interaktywny wykład;prezentacja w PowerPoint;indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;case study.PROGRAM SZKOLENIA:1. Rodzaje dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym i praktyce zawodowej: zewnętrzna;wewnętrzna;indywidualna;zbiorowa. 2. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej : oznaczenie podmiotu - z czego się składa?;pojęcie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;12-cyfrowy numer księgi rejestrowej;nowa treść pieczątek. 3. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;zasady niszczenia dokumentacji papierowej - kiedy i jak?;udostępnianie i eksport danych;zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej - patrz punkty 4 i 5.4. Ochrona danych osobowych:dane osobowe;zbiór danych;przetwarzanie danych;odbiorcy danych;administrator danych;system informatyczny;zgoda na przetwarzanie danych osobowych;organ ochrony danych osobowych. 5. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:Polityka bezpieczeństwa;Instrukcja zarządzania systemem informatycznym słuźącym do przetwarzania danych osobowych;jak wdroźyć przepis rozporządzenia, który wymaga ?opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania?? 6. Konieczne elementy kaźdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:historii zdrowia i choroby;historii choroby;karty noworodka;karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;karty indywidualnej opieki prowadzonej przez połoźną;karty wizyty patronaźowej;karty wywiadu środowiskowo - rodzinnego;skierowania do szpitala lub innego podmiotu;skierowania na badanie diagnostyczne lub konsultację;zaświadczenia;orzeczenia;opinii lekarskiej;karty przebiegu ciąźy;karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. 7. Dokumentacja prowadzona przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małźonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).8. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.9. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.10. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.11. Udostępnianie dokumentacji medycznej:pacjentowi;osobie trzeciej. 12. Zgoda na zabieg medyczny:zgoda pacjenta;prawa pacjenta małoletniego;rola sądu opiekuńczego;postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;prawo do informacji o stanie zdrowia. 13. Case study.14. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.PROWADZ?CY SZKOLENIE:Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa ochrony zdrowia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branźowej, na stałe współpracuje z programem prawnym \'LexPolonica\' oraz miesięcznikami \'Lekarz Kontraktowy\' i \'Rozliczenia księgowe działalności leczniczej\'. Ekspert serwisu InfoNFZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek krakowskiej izby adwokackiej.CZAS TRWANIA SZKOLENIA:Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:30, zakończenie planowane jest na 16:30.SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE: Szkolenie odbędzie się 10 czerwca 2013r. w Łodzi:Hotel BOROWIECKIul. Kasprzaka 7/991-078 Łódźwww.hotelborowiecki.plCena szkolenia wynosi 390 zł netto 23% VAT.Podmioty, które zgłoszą swoje uczestnictwo najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia oferujemy 10% rabatu.Podmioty, które zgłoszą 2 lub więcej uczestników oferujemy 5% rabatu.Powyźsze rabaty sumują się. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.Podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty naleźy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie.

Czas trwania
Początek
Dane kontaktowe

Lokalizacja łódzkieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki