Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: MS Access VBA – poziom podstawowy

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

MS Access VBA – poziom podstawowy

Tematyka Informatyka
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

Korzyści dla uczestnika:Uczestnik szkolenia, zdobędzie
umiejętności pozwalające na zrozumienie kodu VBA, jego gramatyki i
składni, tworzenia aplikacji automatyzujących zadania w dokumentach
Microsoft Access.Program szkolenia:1. Makra:
Rejestrowanie i edycja makr,Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów.
2. Środowisko VBA:
Visual Basic Editor i jego opcje,Zarządzanie komponentami,Skróty klawiszowe,Optymalizacja środowiska.
3. Wstęp do programowania proceduralnego:
Procedury: Function, Sub,Typy danych,Instrukcja warunkowa if … then … elseif … else … end if,Instrukcja case,Pętle do … loop while, until,Pętla for … next,Instrukcje przerwania pętli (exit),Przetwarzanie macierzy.
4. Ciągi znaków:
Łączenie ciągów znaków (konkatenacja),Konwersja na inne typy (niejawna i jawna),Funkcje przetwarzające ciągi znaków.
5. Visual Basic:
Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range),Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox),Deklaracja zmiennych,Zasięg i czas życia zmiennych,Operatory i ich priorytety,Opcje modułów,Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu,Obiekty, klasy, metody i własności,Zabezpieczanie kodu,Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem.
6. Debugging:
Przetwarzanie krokowe,Okienko Locals,Okienko Immediate,Pułapki – Watches,Call Stack.
7. Obsługa błędów:
Rodzaje błędów i sposoby eliminacji,Przechwytywanie i obsługa run-time errors,Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo.
8. Model Obiektów:
Obiekt Application,Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks,Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets,Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell,Obiekt Selection,Kolekcja Range,Obiekt Cells,Wyświetlanie danych na pasku status,Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating.
9. Obsługa zdarzeń w języku VBA:
Czym jest zdarzenie?,Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia,Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia,Obsługa często występujących zdarzeń.Grupa docelowa Kurs MS Access VBA skierowany jest do osób pragnących wykorzystać zaawansowane funkcje Accessa.Certyfikat Imienny certyfikat, podpisany przez prowadzącego trenera.

Czas trwania 2
Początek 2018-03-22
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki