Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Mierniki efektywności pracy działu personalnego

Rodzaj Kursy i szkolenia
Nazwa kursu

Mierniki efektywności pracy działu personalnego

Tematyka HR
Tryb otwarte
Organizator Centrum Edukacji INFOR Training
Opis

Mierniki efektywności pracy działu personalnego.Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL2009-12-17 PoznańInformacje o prowadzącymDanuta Woźnica  specjalizuje się w budowaniu efektywnych i motywujących pracowników systemów wynagrodzeń. Ponad trzynastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w firmie dystrybucyjnej, w której zarządzała między innymi działami finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT, logistyką. Wiedzę z zakresu kosztowej optymalizacji procesów oraz zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystuje na co dzień w działalności doradczejProgramOd uczestników warsztatów oczekujemy, sprawnego posługiwania się podstawowymi formułami (suma, różnica, iloraz iloczyn) oraz praktycznej znajomości formatowania (format cyfr, kolory czcionek, obramowania, kolory).Warsztat adresowany jest do osób, które pracują w działach personalnych i wykorzystują arkusz kalkulacyjny do codziennej pracy. Celem warsztatu jest pokazanie, jak korzystając z funkcjonalności dostępnych w MS Excel, przyspieszyć pracę w zakresie przygotowania, obróbki i analizowania danych. Chcemy nauczyć, jak liczyć i analizować wskaźniki efektywności w dziale personalnym przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Ponadto pokażemy, jak szybko analizować bardzo duże bazy danych i tworzyć z nich raporty.PROGRAMZarządzanie zasobami ludzkimi jako główny element zarządzania strategią1. System pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi:* Rola działu personalnego* Od strategii przedsiębiorstwa do zarządzania zasobami ludzkimi* Co wpływa na efektywność zarządzania zasobami ludzkimi* Zrównoważona karta wyników działu personalnego* Zasady budowania mierników  zależności przyczynowo-skutkowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi2. Mierniki efektywności pracy działu personalnego  budowanie mierników przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel (funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, daty):* Mierniki kosztów zatrudnienia* Mierniki kosztów wynagrodzeń finansowych* Mierniki kosztów wynagrodzeń niefinansowych* Mierniki kosztów fluktuacji kadr* Mierniki kosztów absencji* Mierniki efektywności szkoleń* Mierniki efektywności procesu rekrutacji* Mierniki efektywności systemu ocen pracowniczych3. Analiza mierników efektywności pracy działu personalnego w czasie  dynamiczna analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej (zasady działania tabeli przestawnej):* Analiza dużych baz danych przy użyciu tabeli przestawnej* Porównanie wskaźników w czasie oraz wskaźników branżowych* Wnioski płynące z zachowania się wskaźników* Co może wpłynąć na zniekształcenie wniosków?4. Jak raportować przełożonym o efektach pracy działu personalnego budowa przykładowych raportów (formatowanie raportów, nagłówki i stopki, wydruk, sumy pośrednie, listy danych do wyboru, hasła dostępu i ochrona danych w arkuszu kalkulacyjnym, filtrowanie i sortowanie danych):* Raporty bieżące* Raporty skumulowane* Raporty o wyjątkach* Graficzne ujęcie danych w raportach

Czas trwania do 2009-12-17
Początek 2009-12-17
Dane kontaktowe

Osoba: Wioletta Brzozowska
Email: wioletta.brzozowska@infor.pl
Telefon: (22) 531 48 46

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki