Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Microsoft Word 2007 - zaawansowana obsługa edytora tekstu

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Microsoft Word 2007 - zaawansowana obsługa edytora tekstu

Tematyka Informatyka
Tryb ćwiczenia
Organizator IT School
Opis

Opis szkolenia Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

• Szybko pracować w grupie na jednym dokumencie
uwzględniając zmiany i komentarze innych uczestników,

• Korzystać z narzędzi porównywania dokumentów,
niezbędnych podczas scalania dużych plików,

• Tworzyć proste strony internetowe pomagające w
obiegu informacji,

• Przygotować formularze upraszczające zbieranie informacji podczas przeprowadzania ankiet lub badania opinii,

• Drukować koperty i listy oraz wysyłać wiadomości email do kilku tysięcy osób jednocześnie, z zachowaniem odpowiednich form i zwrotów grzecznościowych,

• Zastosować style do formatowania czcionki i akapitu,

• Wstawić automatyczny spis treści,

• Podzielić dokument na sekcje, co umożliwi
zastosowanie różnych nagłówków do każdego rozdziału dokumentu.


Wielkość grupy 10
Poziom zaawansowania zaawansowany
Wymagania Podstawowa znajomość obsługi edytora tekstu Microsoft Word
Program szkolenia Rozdział 1 – Współpraca

1. Śledzenie zmian w dokumencie

a) Śledzenie zmian podczas edytowania

b) Wyłączanie opcji śledzenia zmian

c) Zmienianie wyglądu prześledzonych zmian

2. Wstawianie i wyświetlanie komentarzy

a) Wstawianie komentarzy

b) Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy

c) Usuwanie komentarza

d) Zmienianie wyglądu prześledzonych komentarzy

3. Zabezpieczanie dokumentu

a) Zabezpieczanie dokumentu hasłem

b) Zabezpieczanie przed edycją i zmianami
formatowania

c) Dołączanie podpisu cyfrowego

4. Usuwanie informacji osobistych lub ukrytych

5. Wysyłanie dokumentu do przeglądu pocztą
elektroniczną

6. Porównywanie i scalanie dokumentów

Rozdział 2 – Tworzenie dokumentów WWW

1. Tworzenie i modyfikowanie dokumentów WWW

a) Podgląd wyglądu dokumentu Worda jako strony
internetowej

b) Konwersja istniejącego dokumentu Worda na stronę
WWW

c) Tworzenie strony WWW na podstawie szablonu
strony sieci Web

2. Hiperłącza

a) Wstawianie łącza

b) Określenie sposobu wyświetlania strony połączonej
linkiem

c) Modyfikowanie hiperłącza

3. Tworzenie dokumentów XML

a) Dołączanie schematu XML do dokumentu

b) Oznaczanie elementów w celu utworzenia struktury

c) Konwersja dokumentu do formatu XML

Rozdział 3 – Wykorzystanie formularzy

1. Tworzenie formularza

a) Wpisywanie informacji niezmiennych

b) Wstawianie i określanie właściwości różnych typów
pól formularza

2. Modyfikowanie formularza

a) Zmiana domyślnego formatowania formularza

b) Wstawianie elementów graficznych

3. Zmienianie właściwości pól

4. Zabezpieczanie formularza

5. Użycie formularzy

a) Testowanie przygotowanego formularza

b) Wydruk i rozsyłanie formularzy

Rozdział 4 – Korespondencja seryjna i etykiety adresowe

1. Zastosowanie korespondencji seryjnej

2. Określanie i wyświetlanie listu

a) Rozpoczynanie od dokumentu aktualnie używanego

b) Rozpoczynanie od szablonu

c) Rozpoczynanie od dowolnego istniejącego
dokumentu

3. Określanie danych zmiennych korespondencji
seryjnej

a) Tworzenie lub lokalizowanie źródła danych zmiennych

b) Wybór adresatów

4. Redagowanie listu

a) Pisanie treści niezmiennej

b) Wstawianie pól korespondencji seryjnej

5. Przeglądanie i dostosowywanie listów

a) Przeglądanie poszczególnych listów

b) Dokonywanie końcowych ustawień listy odbiorców

6. Scalanie listów

a) Personalizowanie poszczególnych listów

b) Drukowanie listów

c) Zapisywanie scalonych listów

7. Przygotowanie i wydruk pojedynczych etykiet
adresowych oraz kopert na listy

a) Dołączanie informacji do kopert lub etykiet

b) Dostosowywanie kopert i etykiet

c) Drukowanie lub zapisywanie kopert i etykiet

Rozdział 5 – Zarządzanie długimi dokumentami

1. Wstawianie zakładek i odsyłaczy

a) Użycie zakładek

b) Użycie odsyłaczy

2. Wstawianie automatycznego numerowania

3. Wstawianie przypisów dolnych i końcowych

a) Dodawanie przypisów dolnych lub przypisów
końcowych

b) Zmienianie położenia przypisów

c) Wyświetlanie i drukowanie przypisów

d) Konwertowanie przypisów dolnych na końcowe i
odwrotnie

e) Numerowanie przypisów

4. Tworzenie i modyfikowanie spisów

a) Tworzenie spisu treści

b) Tworzenie spisu ilustracji

c) Zmienianie wyglądu spisów

d) Aktualizacja spisów

e) Usuwanie spisów

5. Generowanie i edycja indeksu

a) Oznaczanie haseł indeksu

b) Wstawianie indeksu

c) Zmiana wyglądu indeksu

d) Usuwanie indeksu

6. Zarządzanie dokumentami głównymi i podrzędnymi

a) Tworzenie dokumentu głównego i dokumentu
podrzędnego

b) Edytowanie dokumentów głównych i podrzędnych

c) Zabezpieczanie udostępnionych dokumentów
głównych

7. Podsumowanie dokumentu

a) Właściwości dokumentu

b) Statystyka tekstu

c) Autopodsumowanie dokumentu

Rozdział 6 – Dostosowywanie programu do własnych
potrzeb

1. Dostosowanie menu

a) Usuwanie nieużywanych poleceń

b) Dodawanie poleceń

c) Tworzenie nowego menu

2. Dostosowanie pasków narzędzi

a) Położenie paska narzędzi

b) Ustawienia przycisków

c) Tworzenie własnego paska narzędzi

3. Zmiana ustawień dokumentów

a) Zmiana domyślnej lokalizacji szablonów

b) Zmiana domyślnych ustawień czcionki

c) Dodawanie własnego słownika

4. Tworzenie i edytowanie makr

a) Rejestrowanie makra

b) Uruchamianie makra

c) Edytowanie makra

d) Kopiowanie makr do innego dokumentu lub szablonu

e) Usuwanie makra


Trenerzy Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne i biznesowe, reprezentują wysoki poziom wiedzy merytorycznej popartej certyfikatami Microsoft Office Specialist.

Świadczenia dodatkowe Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz mailowa pomoc po kursie

Czas trwania do 2010-10-29
Początek 2010-10-28
Dane kontaktowe

Nazwisko Kamil Kozieł
Telefon 061 661 10 89
Email info@itschool.pl

Lokalizacja wielkopolskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki