Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: METODY I TECHNIKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Rodzaj Kursy i szkolenia
Nazwa kursu

METODY I TECHNIKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Tematyka Logistyka
Tryb wyjazdowe
Organizator Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Opis

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i specjalistów z działów produkcji, logistyki, jakości, komórek obsługi produkcji oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynację i doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności uczestników w praktycznym wykorzystaniu metod i technik poprawy efektywności procesów produkcyjnych m.in. w zakresie:

– stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania procesem produkcyjnym

– stosowania optymalnych narzędzi do identyfikacji i rozwiązywania problemów w obszarze produkcji

– prowadzenia analiz i oceny efektywności funkcjonowania systemu produkcyjnego

– projektowania oraz wdrażania rozwiązań usprawniających i optymalizujących procesy produkcyjne

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o wieloletnią praktykę wykładowców w zakresie zarządzania produkcją oraz projektowania i wdrażania usprawnień procesów produkcyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W REPOZYCJONOWANIU PRODUKTÓW I USŁUG:

a) metody definiowania i analizy problemów:

§ Metoda PPO (pytanie, problem, odpowiedź), metoda sześciu pytań, metoda

stopniowego abstrahowania, metoda zorientowana na cel, diagram Ishikawy

b) metody heurystyczne

§ Burza mózgów, metoda systemowa, superpozycja-technika przypadkowego słowa, analiza funkcjonalna

2. WYKORZYSTYWANIE METODY ANALIZA WARTOŚCI W DOSKONALENIU KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII PRODUKCJI

3. WYKORZYSTYWANIE METODY KOSZTU DOCELOWEGO W ZARZĄDZANIU PROCESAMI ROZWOJOWYMI I MODERNIZACYJNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

4. METODY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W PLANOWANIU I OPTYMALIZACJI MODELU PRODUKCJI

a) Techniki przydatne w prognozowaniu popytu

§ prognozowanie przyczynowe

§ prognozowanie projekcyjne

§ prognozowanie eksperckie

§ modele ustalania Punktu Obsługi Klienta

b) Techniki przydatne w optymalizacji modelu produkcji

§ rachunek opłacalności

§ rachunek kosztu traconych korzyści

§ rachunek kosztów czynności

5. METODY PLANOWANIA ZASOBÓW, NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH.

a) Planowanie zagregowane i tworzenie głównego planu potrzeb MPS

b) Planowanie potrzeb materiałowych PPM – symulacja komputerowa

c) Planowanie zależne według metody MRP, MRP II oraz MRPII plus ERP

d) Zasady harmonizacji dostaw zasobów, niezbędnych do zapewnienia ciągłości

produkcji. Zasada just-in-time metody aplikacji w firmie. Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowania JiT.

6. ZARZĄDZANIE PRZEBIEGIEM PRODUKCJI

a) Zarządzanie łańcuchem dostaw Supply Chain Management Metodyka wdrożenia

wewnątrz firmy produkcyjnej

b) Metody ograniczania zapasów w procesie produkcji w warunkach nieciągłości lub zmienności popytu

c) Harmonogramowanie i koordynacja przebiegu produkcji

d) Metody optymalizacji przebiegu produkcji – porównanie

§ MRP

§ Kanban – wdrożenie i metodyka prac

§ Kanban elektroniczny

§ OPT

7. LOGISTYKA W PROCESIE PRODUKCJI

a) Zarządzanie logistyczne procesem produkcyjnym – przykłady praktycznych zastosowań w polskich firmach

b) Operacje transportowe i manipulacyjne

c) Metody śledzenia prefabrykatów i komponentów w fazie wytwarzania

d) Przykłady zastosowania nowych technologii informatycznych - RFID

e) Logistyka a zapasy w procesie produkcji – praktyczne metody obniżania zapasów produkcyjnych

f) Koszty logistyki w procesie produkcji - zastosowanie metodologii Activity Basic Costing w warunkach polskich firm

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

METODYKA ZAJĘĆ

Zajęcia realizowane są w formie interaktywnej, uczestnicy po krótkim wprowadzeniu teoretycznym do każdego tematu wykonują mini-projekty . Wykorzystywane będą również analizy przypadku oraz prezentowane „dobre praktyki”.

PROWADZĄCY

– Doświadczony trener, wykładowca na wyższych uczelniach (studiach MBA) konsultant i doradca wielu firm w zakresie zarządzania systemami produkcyjnymi. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie 20 - letnią praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kierowaniu wdrożeniami projektów systemów komputerowych wspomagających zarządzanie produkcją. Autor wielu publikacji i prac naukowych nt. „Wprowadzenie do projektowania organizacji produkcji”.

– Doświadczony trener z zakresu zarządzania logistycznego, Car Fleet Management i outsourcingu. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki, członek Prezydium Zarządu Głównego PTL. Absolwent Studiów menedżerskich – zarządzania i logistyki – University of Urbana Ilinois USA. Laureat nagrody w zakresie wdrożenia systemów zarządzania logistycznego. Praktyk – konsultant firm, przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze ds. logistyki. Właściciel firmy konsultingowej zajmującej się doradztwem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach.

Czas trwania 3 DNI
Początek 2009-05-25
Dane kontaktowe

WWW: http://www.masterscsb.com.pl,
Email: biuro@masterscsb.com.pl,
Telefon: +48 081 533 31 39, 533 13 01

Lokalizacja małopolskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki