Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

Tematyka Rozwój osobisty
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Wprowadzenie do mentoringu: Budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej.Mentoring - czym jest i jakie daje realne korzyści.Mentoring a coaching.Zadania i zakres odpowiedzialności mentora.Skuteczność mentoringu a znaczenie doboru mentorów i ich podopiecznych.Etapy wdrażania mentoringu oraz zadania w poszczególnych etapach procesu.Model kompetencji w mentoringu - jak zdiagnozować lukę kompetencyjną u mentee? - ćwiczenie wyznaczania obszarów rozwojowych.Warunki sukcesu mentoringu:Co buduje autorytet mentora i zaufanie do niego? - ćwiczenie "autorytet nauczyciela\". Zasady
prowadzenia mentoringu - zawieranie kontraktu
w budowaniu relacji mentorskiej - ćwiczenie
zespołowe. Charakterystyka dobrze sformułowanych celów mentoringowych - ćwiczenie wyznaczania celów i zadań. Nauka przez doświadczenie - wykorzystanie cyklu uczenie się dorosłych w pracy mentora - ćwiczenie na bazie własnych dowiadczeń.Zintegrowanie działań mentora z przełożonym mentorowanego i innymi działaniami mentorowanego.Narzędzia mentora:Wykorzystanie analizy SWOT i koła celów.Techniki komunikacyjne: TAO, typologia pytań, parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, komunikaty Ja-Ty.Budowanie
skutecznego przekazu informacji - przekaz
3 - kanałowy, słowa klucze, posługiwanie się przykładami
i językiem korzyści, wykorzystywanie pokazu.Mentoring w praktyce:Modelowanie pożądanych zachowań a dostarczanie informacji i wsparcia dla mentee.Delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności - ćwiczenie techniki delegowania.Metody
i zasady udzielania motywującej informacji zwrotnej - wyrażanie
pochwały i konstruktywnej krytyki - ćwiczenie przekazywania feedbacku
mentorskiego. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami:Zaangażowanie w mentoring a potrzeby mentee. Prowadzenie rozmowy motywującej - ćwiczenie standardu działania mentora. Konflikt w relacji mistrz vs. uczeń - ćwiczenie komunikatu nastawionego na zmianę.Wdrożenia programów mentoringowych- przykłady z firm krajowych.Zakończenie i podsumowanie szkolenia:Przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia.Technika "most w przyszłość\" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej pracy? - sesja informacji zwrotnych.Przekazanie
zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane
przez każdego z uczestników, którego realizacja będzie praktyczną
kontynuacją celów szkolenia.Certyfikat Tak

Czas trwania 2
Początek 2018-05-22
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki