Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: MATRYCA ALERGENOWA

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

MATRYCA ALERGENOWA

Tematyka BHP/Jakość
Tryb e-learning
Organizator Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
Opis

1. Wstęp do zarządzania alergenami – zdefiniowanie problemu

a) brak limitów prawnych dla akceptowalnej ilości alergenów z cross-kontaminacji
a oczekiwania klientów/ jednostek kontrolnych/ jednostek certyfikujących,
b) podejście stosowane przez liderów branży spożywczej.

2. Kryteria akceptacji dla walidacji czyszczenia alergenów

a) limity zawartości alergenów wg. EU-VITAL,
b) prawo w Szwajcarii, Japonii, wyniki opracowań US FDA, status prawny w UE,
c) produkty hipoalergiczne, testy DBPCF, wartość ED10.

3. Elementy decydujące o ilości matryc jakie należy prowadzić

4. Ograniczenia podejścia matrycowego i metod ELISA

5. Kryteria wyboru obiektów do badania alergenów (zalety, ograniczenia, punkty ważne podczas wnioskowania)

a) wymazy z linii po procesie czyszczenia,
b) woda płucząca z procesu mycia,
c) badanie kolejno produkowanego wyrobu.

6. Zbieranie danych o produktach

a) wyjaśnienie pól w pliku „MATRYCA EXCEL” opisujących produkowane wyroby

7. Zbieranie danych o linii produkcyjnej

a) omówienie wzoru na obliczanie powierzchni urządzeń produkcyjnych
b) wyjaśnienie pól w pliku „MATRYCA EXCEL” opisujących linię

8. Walidacja czyszczenia (badanie wymazów i/lub badanie wyrobu gotowego)

a) w jakich punktach pobierać wymazy z linii
b) w jakich punktach czasowych pobierać próbki wyrobu gotowego
c) omówienie wzorów na oszacowanie:
- ilości składnika alergennego w serii walidacyjnej
- maksymalnej ilość białka alergennego, pozostającej na linii po czyszczeniu
- „carry-over” – procent ilości białka alergennego pozostającego po czyszczeniu
w stosunku do ilości białka wniesionego na linię
- ilość białka przenoszonego do porcji kolejno produkowanego wyrobu gotowego
d) wyjaśnienie pól w pliku „MATRYCA EXCEL” opisujących testy walidacyjne i wyniki walidacji

9. Matryca alergenowa

a) wyjaśnienie założeń będących podstawą do wykorzystania wyników walidacji czyszczenia do oszacowania przenoszenia alergenu w pozostałych kombinacjach „Produkt brudzący – Produkt zbierający”
b) wyjaśnienie pól w pliku „MATRYCA EXCEL” opisujących wyniki szacowanego skażenia alergenem wyrobów

10. Weryfikacja czyszczenia (okresowe badanie wymazów i/lub wyrobu gotowego)

a) planowanie weryfikacji i próbkowania
b) omówienie wzorów na oszacowanie:
- „carry-over” na podstawie danych z weryfikacji czyszczenia
- ilości białka przenoszonego do porcji kolejno produkowanego na podstawie
danych z weryfikacji czyszczenia

Czas trwania 1 dzień
Początek 2016-07-26
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja wielkopolskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki