Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Rodzaj Studia podyplomowe
Nazwa kursu

Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe

Tematyka Edukacja
Tryb niestacjonarne (zaoczne)
Organizator Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Opis

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i języków obcych, oraz do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w powiązaniu z wiedzą merytoryczną uzyskaną w trakcie kształcenia kierunkowego i nadania uprawnień do nauczania przedmiotów szkolnych. Praktyki pedagogiczne umożliwią nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych. Integralną częścią studiów jest kształcenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i mediów w edukacji, w tym w pracy dydaktycznej na zajęciach szkolnych.
Studia kierowane są do: absolwentów wyższych studiów zawodowych lub studiów magisterskich, studentów ostatniego roku studiów wyższych - niepedagogicznych pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, -czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.
Studia prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., Dz.U. Nr 207 poz. 2110.
Zajęcia prowadzą pracownicy Wyższej Szkoły Biznesu, Uniwersytetu Śląskiego oraz doradcy metodyczni posiadający odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i doświadczenie zawodowe.
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Absolwenci po obronie pracy dyplomowej otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSB (wzór MEN), z wyszczególnionym kierunkiem studiów.

Czas trwania 3 semestry
Początek 2009-12-01
Dane kontaktowe

Osoba: Biuro Promocji i Rozwoju, Email: podyplomowe@wsb.edu.pl

Lokalizacja śląskieznajdź stancję
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki