Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca EdukacjaKursy i szkolenia bhp/jakość

Kursy i szkolenia bhp/jakość

Strona 1 | 2 | 3 | 4
Tytuł Firma Województwo Data
NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZESIĘBIORSW W ZAKRESIE KORZSTANIA ZE ŚRODOWISKA - pomorskie 2018-08-21
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu i bioróżnorodności w OOŚ - mazowieckie 2018-05-16
Przepisy ustawy PRAWO WODNE z dnia 20 lipca 2017 r. - mazowieckie 2018-05-11
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA (Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH) I ICH PRAKTYCZNA REALIZACJA - kujawsko-pomorskie 2018-09-18
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI (W TYM OPAKOWANIOWYMI) I ICH PRAKTYCZNA REALIZACJA - mazowieckie 2018-05-10
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE I PRAKTYCZNE DZIAŁALNOŚCI GEOLOGICZNEJ I GÓRNICZEJ - kujawsko-pomorskie 2018-09-18
PROWADZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W LEŚNICTWIE I W ROLNICTWIE - pomorskie 2018-07-03
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W UJĘCIU PRAKTYCZNYM - pomorskie 2018-07-03
STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT W PRAKTYCE: USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT, USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY I PRAWO ŁOWIECKIE. EDYCJA ROZSZERZONA - pomorskie 2018-06-26
GOSPODARKA ODPADAMI: OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, ICH INTERPRETACJA I PRAKTYCZNE STOSOWANIE ORAZ PLANOWANE ZMIANY - pomorskie 2018-06-26
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY - pomorskie 2018-06-25
GEOTECHNIKA: BADANIA - PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO. BADANIA POLOWE I LABORATORYJNE. BADANIA ODBIOROWE ROBÓT GEOTECHNICZNYCH - pomorskie 2018-06-19
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W KONTEKŚCIE OSTATNICH ZMIAN LEGISLACYJNYCH (M.IN. WYNIKAJĄCYCH Z NOWEJ USTAWY PRAWO WODNE) - pomorskie 2018-06-19
OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE - pomorskie 2018-06-18
POZWOLENIA WODNOPRAWNE W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO; SPORZĄDZANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH - WARSZTATY - - 2018-05-15
REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EMISJI DO POWIETRZA I GOSPODARKI ODPADAMI - - 2018-05-15
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ PO ZMIANACH PRAWA WODNEGO - mazowieckie 2018-05-11
PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI REKULTYWACJI I ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW - TRYB POSTĘPOWANIA I SKUTKI - mazowieckie 2018-05-11
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE (Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 12 LIPCA 2017 R.) - mazowieckie 2018-05-11
NOWE PRAWO WODNE - NOWE REGULACJE I WYNIKAJĄCE Z NICH OBOWIĄZKI - mazowieckie 2018-05-11
Strona 1 | 2 | 3 | 4
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki