Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Tematyka Zdrowie/Uroda
Tryb wykłady
Organizator G. B. Management s.c.
Opis

Opis szkolenia Cel kształcenia
Pielęgniarka, położna wykona standardowe, spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne oraz rozpozna cechy elektrokardiograficzne stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Czas kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (Nr 03/07) wynosi 105 godzin dydaktycznych, w tym:
zajęcia teoretyczne – 35 godzin,
zajęcia praktyczne – 70 godzin.


Wielkość grupy 30
Poziom zaawansowania początkujący
Wymagania Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna która:
1. posiada prawo wykonywania zawodu
2. posiada co najmniej 3 miesięczny staż pracy w zawodzie
3. została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora

Program szkolenia EKG
1. Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie mięśnia sercowego.
2. Powstawanie i przewodzenie bodźców w mięśniu sercowym.
3. Związek między krzywą EKG a zjawiskami elektrycznymi zachodzącymi w mięśniu sercowym.
4. Fizyczne podstawy elektrokardiografii.
5. Składowe prawidłowego elektrokardiogramu.
6. Wyznaczanie osi elektrycznej serca.
7. Budowa i zasady użytkowania różnych typów aparatów EKG.
8. Technika wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego.
9. Błędy i artefakty zapisu EKG oraz podstawowe metody usuwania zakłóceń prądu zmiennego.
10. Nieprawidłowości zapisu EKG.
11. Zaburzenia rytmu serca.
12. Zaburzenia przewodzenia.
13. Przerost komór serca.
14. Choroba niedokrwienna serca.
15. Cechy charakterystyczne zapisu elektrokardiograficznego w zaburzeniach stężenia potasu w osoczu.
16. Rytm sztucznego rozrusznika.
17. Technika wykonania próby wysiłkowej oraz badania EKG metodą Holtera.


Trenerzy KWALIFIKACJE KADRY DYDAKTYCZNEJ

Wykładowcami, opiekunami stażu mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie i aktualne zatrudnienie w placówce ochrony zdrowia, udzielającej świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:
1. Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa.
2. Posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego lub zachowawczego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki.
3. Posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych.
4. Posiadają ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie
w ochronie zdrowia lub inne merytoryczne kwalifikacje niezbędne do realizacji wybranych zagadnień.

Czas trwania
Początek początek naboru: 2009-05-04
Dane kontaktowe

Nazwisko G.B. Management
Telefon 71/78 33 285, 71/78 36 911
Email gbm@ddskm.pl, gbm@onet.pl
Inne informacje nasza strona www.ddskm.pl

Lokalizacja dolnośląskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki