Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Kurs Specjalista Bezpieczeństwa Chemicznego

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Kurs Specjalista Bezpieczeństwa Chemicznego

Tematyka BHP/Jakość
Tryb e-learning
Organizator -
Opis

Program szkolenia: Przepisy prawne dotyczące substancji i mieszanin chemicznych – Dyrektywy REACH i CLP oraz przepisy BHPPodstawy Klasyfikacji Substancji i Mieszanin  ChemicznychOznakowanie substancji i mieszanin chemicznychOznakowanie zbiorników i rurociągów Karta Charakterystyki Substancji i Mieszaniny niebezpiecznejPrzekazywane informacji w łańcuchu dostaw – scenariusze narażeniaMagazynowanie i transport substancji i mieszanin chemicznych w zakładziePodstawy Oceny Zagrożeń Substancji i Mieszanin ChemicznychPodstawy Zapobiegania Poważnym AwariomProcedury i instrukcje w Systemie ZarządzaniaAudyt wewnętrzny bezpieczeństwa chemicznego   Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania substancjami chemicznymi w zakładzie oraz wymaganiami prawnymi, a w szczególności z ostatnimi zmianami Dyrektyw REACH oraz CLP, dotyczącymi znakowania pojemników, zbiorników i rurociągów oraz zmianą struktury Karty Charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych. Przygotowanie pracowników do samodzielnego zarządzania substancjami chemicznymi w zakładzie pracy.Grupa docelowa Pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę magazynową substancji i mieszanin chemicznych, kierownicy działów produkcyjnych i magazynowych, pracownicy działów kontroli jakości, pracownicy służby BHP oraz pracownicy zajmujący się ochroną środowiska w zakładzie.Metodologia Blended Learning: - E-learning- konsultacje indywidualne- konsultacje zbiorowe - zjazd - 8 hCertyfikat Prowadzący szkolenie: mgr inż. Adam Szczepaniak Absolwent Politechniki Łódzkiej studiów o kierunku Inżynieria Środowiska/ Bezpieczeństwo Przemysłowe, Studiów Podyplomowych BHP oraz Pedagogicznych. Ukończył Kurs Specjalistów Ochrony Przeciwpożarowej w SGSP. Ponad 10 letnie doświadczenie praktyczne BHP i OŚ, PPOŻ zdobywał pracując w przemyśle: lotniczym - UTC w Krośnie i Rzeszowie, przemyśle spożywczym - Kellogg,s w Kutnie i Oerlemans Foods w Strzelnie i Siemiatyczach oraz w fabryce akumulatorów AUTOPART S.A. w Mielcu.

Czas trwania 1
Początek 2017-10-28
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja podkarpackieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki