Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Tematyka Zdrowie/Uroda
Tryb wykłady
Organizator G. B. Management s.c.
Opis

Opis szkolenia Cel kształcenia
Pielęgniarka rozpozna stan i problemy zdrowotne chorych leczonych chirurgicznie
i zapewni opiekę chorym zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi/standardami/procedurami postępowania oraz podejmie działania ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Czas kształcenia
Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 507 godzin dydaktycznych:
• blok ogólnozawodowy 120 godzin
• blok specjalistyczny 387 godzin
-część teoretyczna 177 godzin,
-część praktyczna 210 godzin.


Wielkość grupy 30
Poziom zaawansowania początkujący
Wymagania Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:
1) posiada prawo wykonywania zawodu;
2) posiada co najmniej roczny staż pracy w zawodzie;
3) została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną

Program szkolenia Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
W wyniku realizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego pielęgniarka powinna:
• rozpoznać stany nagłe, zagrażające życiu i zdrowiu chorego,
• podjąć i prowadzić podstawową i zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową,
• przeprowadzić wstępną ocenę ciężkości urazów i monitorować stan pacjenta po urazie,
• zróżnicować postępowanie w obrażeniach ciała,
• zapewnić opiekę choremu po urazie,
• sprawować opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia i zdrowia,
• modyfikować działania ratunkowe i pielęgnacyjne, zależnie od stanu pacjenta i uwarunkowań zewnętrznych,
• przygotować chorego do badań diagnostycznych,
• sprawować opiekę podczas i po badaniu,
• wykonać badanie elektrokardiograficzne i rozpoznać cechy elektrokardiograficzne stanów zagrożenia życia i zdrowia,
• zinterpretować wyniki badań diagnostycznych świadczących o zagrożeniu życia i zdrowia,
• rozpoznać problemy zdrowotne chorego w okresie przed- i pooperacyjnym, uwzględniając rodzaj zabiegu operacyjnego i rodzaj znieczulenia,
• zapewnić opiekę choremu w okresie okołooperacyjnym metodą procesu pielęgnowania,
• rozpoznać indywidualne ryzyko powikłań pooperacyjnych i zapobiegać ich wystąpieniu,
• stosować metody psychoterapii elementarnej u chorych leczonych chirurgicznie,
• scharakteryzować reakcje i zachowania jednostki/grupy w nagłych zdarzeniach jednostkowych i masowych oraz zapobiegać psychicznym urazom,
• wspierać chorego w zakresie samoopieki i samoobsługi,
• edukować chorego i jego rodzinę w zakresie profilaktyki chorób.

Trenerzy Wykładowcami, opiekunami stażu mogą być osoby mające nie mniej niż pięcioletni staż w przedmiotowej dziedzinie, doświadczenie dydaktyczne i aktualne zatrudnienie w placówce ochrony zdrowia, udzielającej świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia, oraz spełniają, co najmniej jeden z warunków:
1. Posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.
2. Posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, ratunkowego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki.
3. Posiadają specjalizację lekarską w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii urazowej, medycyny ratunkowej, anestezjologii
i intensywnej terapii.
4. Posiadają ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie
w ochronie zdrowia lub inne merytoryczne kwalifikacje niezbędne do realizacji wybranych zagadnień.

Czas trwania
Początek początek naboru: 2009-05-06
Dane kontaktowe

Nazwisko G.B. Management
Telefon 71/78 33 285, 71/78 36 911
Email gbm@ddskm.pl, gbm@onet.pl
Inne informacje nasza strona www.ddskm.pl

Lokalizacja dolnośląskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki