Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Komunikacja werbalna i niewerbalna: jej rola i znaczenie w relacjach międzyludzkich

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Komunikacja werbalna i niewerbalna: jej rola i znaczenie w relacjach międzyludzkich

Tematyka Rozwój osobisty
Tryb otwarte
Organizator Pro-Business Management Consulting Krzysztof Maraszek
Opis

1.Podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji 2.Różnice i podobieństwa w komunikacji werbalnej i niewerbalnej 3. Style komunikacji 4. Zasady komunikowania się : 5. Podstawy efektywnej komunikacji Sztuka oddzielenie informacji kluczowej od szumu informacyjnego Lejek komunikacyjny – od tego co mówimy od tego zależy co odbiorca zapamiętuje Przekazywanie informacji zwrotnej Rodzaje stylów komunikowania się Komunikowanie a informowanie – różnice i podobieństwa 6. Komunikacja w kontaktach w zespole i z klientami - Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej - Teoria i zasady komunikacji - Model komunikacji - Filtry i Bariery komunikacyjne - wg. Gordona - Systemy reprezentacji (wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny) - 4 STYLE KOMUNIKACJI - POSTAWY KOMUNIKACYJNE: komunikat UFO i komunikat FUKOZ - Kwadrat komunikacyjny Shulza von Thuna 7.Metody i sposoby na efektywną komunikację – zasady i techniki aktywnego słuchania - Aktywne słuchanie/ 4 elementy aktywnego słuchania/ - Jak poznać aktywnego słuchacza? - Dobry słuchacz a zły słuchacz? - Parafraza komunikacja ze zrozumieniem , parafraza z błędem - Dopytywanie - Wyjaśnianie, doprecyzowywanie - Podsumowanie - Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji - Klaryfikacja - Odzwierciedlenie 8. Rodzaje i typy komunikacji – werbalna : a. mówienie: -budowanie atmosfery kontaktu -ustalenie celu, przedmiotu rozmowy -konstrukcja wypowiedzi -nawyki językowe, skróty myślowe -długość zdań, wypowiedzi -jakich zwrotów i słów używać a jakich nie -modulacja głosu, dykcja b. zadawanie pytań: jak, jakie, kiedy i dlaczego zdawać pytania –czyli sztuka zadawania pytań? • pytania otwarte • pytania zamknięte • pytania kartezjańskie • pytania uboczne • kontrpytania c. słuchanie • techniki aktywnego słuchania: ośmielanie - uśmiech przez tel.; dostrojenie; cierpliwość; parafraza- sztuka powtórzeń i hamowania emocji ; i • niewerbalna: -sygnały języka ciała, z których nie zdajemy sobie sprawy/ekspresja emocji/ -proksemika (dystans fizyczny) -kontakt wzrokowy - dlaczego jest tak ważny, jak go interpretować -postawa ciała -mimika, czyli Twoje ruchy emocjonalne: szczęście, strach, smutek, gniew, zdziwienie, odraza oraz zasady ekspresji -gesty i postawy - dłonie, kciuki, ramiona, dotykanie twarzy, gesty nóg -wygląd zewnętrzny -dostrajanie się - tonacja głosu - komunikacja asertywna 9. Komunikacja niewerbalna: - zasada otwartości -zasada pewności siebie -obawa i niepewność-a odbiór ich przez drugiego rozmówcę -dezaprobata-gesty -słowa- ciało-głos 10. Funkcje komunikacji niewerbalnej - do czego służy mowa ciała? -Maskowanie - ukrycie prawdziwych uczuć, myśli podczas rozmowy, -Komunikowanie - interpersonalnych postaw i emocji, odzwierciedlaniu stosunku człowiek do jego rozmówcy, - Samoprezentacja - przedstawienie się, kim jestem, jak się widzę, -Podtrzymywanie komunikacji werbalnej - uzupełnienie i kontekst dla wypowiedzi słownych. 11. Wizerunek - jak się tworzy i jak oddziałuje wizerunek na rozmówcę? -Konstrukcja wizerunku podczas rozmowy, -Efekt pierwszego wrażenia, -Zaufanie, sympatia, chęć do rozmowy - efekty oddziaływania wizerunku. 12. Techniki manipulacji wizerunkiem w rozmowach biznesowych - co stosują klienci podczas rozmów? -Jestem ekspertem - negocjowanie z pozycji przewagi merytorycznej, -Jestem agresywny - negocjowanie z pozycji siły i agresji, Jestem pokrzywdzony - negocjowanie z pozycji słabszego, któremu należy pomóc, Jestem uczniem - negocjowanie z pozycji osoby stosującej komplementy, Zasady przeciwdziałania i reagowania. 13. Budowa wizerunku profesjonalizmu - jak budować zaufanie do siebie? - Zasady skutecznej komunikacji niewerbalnej w sprzedaży i negocjacjach, -Podstawowe elementy budujące wizerunek profesjonalizmu, -Jak radzić sobie z trudnymi emocjami, które niszczą wizerunek? 14. Komunikacja ciała a efekt pierwszego wrażenia: -zgodność przekazu werbalnego z niewerbalnym- efekt spójności 15.Czy możemy manipulować mową ciała? 16.Jak stać się mistrzem mowy ciała?

Czas trwania Czas trwania: 2 dni Rodzaj szkolenia: otwarte: Liczba osób od 6 do max. 12 Koszt szkolenia: 1180,00,00 zł. netto od 1 osoby plus VAT-23% Czas Rozpoczęcia szkolenia: Agenda spotkania: pierwszy dzień: od 10.00 do 18.00 drugi dzień: od godz
Początek Dostępne terminy: 2012-03-24 - WROCŁAW<hr>2012-03-31 - WARSZAWA<hr>2012-04-14 - LUBLIN<hr>2012-04-16 - KATOWICE
Dane kontaktowe

Lokalizacja śląskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki