Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: KOMPENDIUM MBA

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

KOMPENDIUM MBA

Tematyka Zarządzanie
Tryb ćwiczenia
Organizator Quest Change Managers Sp. z o.o.
Opis

Opis szkolenia Warsztaty operacyjno-wdrożeniowe dla menedżerów, praktyczne, kompleksowe zajęcia nowoczesnego zarządzania z uwzględnieniem szybkich zmian i niepewności makroekonomicznej. Już ponad 300 menedżerów i właścicieli firm
ukończyło 25 edycji Kompendium MBA®!
MISJĄ prowadzących Kompendium MBA® jest podniesienie kompetencji menedżerskich uczestników zajęć z uwzględnieniem KAŻDEGO z obszarów umiejętności „miękkich” i „twardych” oraz obszaru IV Generacji Zarządzania Czasem - kluczowego narzędzia nowoczesnego zarządzania.


Wielkość grupy 15
Poziom zaawansowania zaawansowany
Wymagania Program Kompendium MBA® jest przeznaczony dla osób, które pracują na średnim i wyższym poziomie zarządzania (kierownicy, dyrektorzy, członkowie zarządu i właściciele firm). Jest to szkolenie dające jednocześnie podstawową i kluczową wiedzę, jak i praktyczne umiejętności potrzebne, aby zarządzać skutecznie.
Program szkolenia Pragmatyczne moduły treningowe

1. Uświadomienie siły paradygmatu i jego roli zarówno w rozwijaniu jaki i hamowaniu rozwoju umiejętności menedżerskich oraz uświadomienie roli synergii w zarządzaniu

2. Omówienie najważniejszych pojęć z dziedziny psychologii zarządzania: paradygmat, zmiana, proaktywność, empatia, asertywność, pokora menedżerska, inteligencja emocjonalna

3. Rewitalizacja pojęcia „zarządzanie” – czym jest i czemu ma służyć
a. Zarządzać nie znaczy rządzić – dlaczego menedżer ma mniej praw niż jego podopieczny?
b. Pokora menedżerska - najważniejsza cecha skutecznego menedżera
c. Prawo do zarządzania a moc zarządzania; 5 rodzajów mocy sprawczej
d. Zmiana paradygmatu – kontrolować znaczy pomagać
e. Dlaczego to, co brzmi prosto, jest tak bardzo trudne – opanowanie emocji a skuteczność
f. AMO – fundament skutecznego zarządzania – czynniki wpływające na dokonywanie skutecznych zmian w zarządzaniu
g. Trzynaście kluczowych pojęć „miękkiego obszaru zarządzania”

4. Podstawy nowoczesnego zarządzania
a. Zmiana i jej tempo jako pewnik – element do wykorzystania
b. Konkurencyjność ilościowa a konkurencyjność jakościowa
c. MiDS - „Myślenie i Działanie Systemowe”
d. Nowy mechanizm zarządzania operacyjnego – „Motywacja i Konsekwencja Menedżerska”
e. Innowacyjność i jak ją „uruchamiać”? – podstawowa wartość strategii konkurującej Organizacji

5. Menedżer – nauczyciel, coach, mentor, motywator, opiekun
a. Funkcje i role menedżera – menedżer a lider
b. Zmiany socjospołeczne, świadomość społeczna a mechanizm efektywnego zarządzania
c. Asertywność menedżera – rola, cele, zachowania i techniki
d. Mity o zarządzaniu – dlaczego perfekcja jest wrogiem menedżera, czyli sztuka analizy i decyzyjność menedżerska
e. Mechanizmy rozwijające i hamujące kreatywność jednostki i zespołu

6. Przywództwo a zarządzanie zmianą
a. Typy zmian
b. Fazy reagowania na zmianę
c. Przyczyny oporu przed zmianami i techniki jego pokonywania
d. Reaktywne i proaktywne zarządzanie zmianą
e. Przywództwo, zmiana i proaktywność
7. Komunikacja a efektywność menedżera
a. Komunikować się znaczy chcieć rozumieć drugiego człowieka
b. Empatia – podstawa działań menedżerskich
c. Paradygmat a odrzucenie pojęcia samowystarczalności
d. Płaszczyzny komunikacji
e. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

8. Sztuka wywierania wpływu na drugiego człowieka – komunikowanie a motywowanie
a. Osiem taktyk wpływania na drugiego człowieka
b. Style przywództwa i jak tę wiedzę wykorzystać
c. Jak motywować? – 4 kompleksowe narzędzia analizy menedżerskiej
d. Motywowanie poprzez modyfikację zachowań przywódcy
e. Reprymenda motywująca i pochwała motywująca – narzędzia eliminujące środowisko strachu przed popełnieniem błędu

9. Menedżer i jego przełożeni
a. Asertywność – klucz do efektywności osobistej i samorealizacji
b. Budowanie autorytetu u przełożonego – mechanizmy psychologiczne budowania relacji z przywódcą

10. Systemowe narzędzia skutecznego zarządzania i organizacja pracy menedżera
a. Zarządzanie sytuacyjne wg Kena Blancharda
b. GRID – dwubiegunowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój kompetencji
c. Zarządzanie czasem – klucz do efektywności
d. System Zarządzania Czasem – podstawowe procesy i narzędzia zarządzania czasem
e. Zarządzanie „małym” projektem – klucz kontrolowania kompleksowości działań
f. Prawo Pareto – zasada 80/20 – sztuka analizy
g. Triada Planowania – kompleksowe narzędzie dla menedżerów wyższego szczebla: strategia, projekt, System Zarządzania Czasem

11. Delegowanie – kluczowe narzędzie procesu zarządzania
a. Istota i 4 cele delegowania – motywowanie, rozwijanie, uwalnianie czasu i skuteczna realizacja zadań
b. Pięć poziomów delegowania
c. Techniki delegowania – styl, cele, poziomy, informacja zwrotna
d. Jak delegować i być lubianym? – lider a menedżer, motywacja a presja
e. „Feedback” – kontrolowanie jakości pracy poprzez informację zwrotną
f. „Motywacja i Konsekwencja Menedżerska” w procesie delegowania
g. System Zarządzania Czasem narzędzie efektywnego delegowania

12. Praca w zespole – budowanie grupy
a. Budowanie spójności grupy
b. Liderzy formalni i nieformalni
c. Dynamika grupy a skuteczność menedżera
d. Grupowe podejmowanie decyzji a podejmowanie decyzji z pomocą grupy
e. Pułapki podejmowania decyzji w grupie
13. Zarządzanie w kryzysie – myślenie systemowe w sytuacjach niesprzyjających
a. Definicja kryzysu w ujęciu praktycznym
b. Podstawowe mechanizmy zachowań w czasie kryzysu
c. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej
d. Myślenie i działanie systemowe w sytuacjach kryzysowych

14. Zawodowe negocjacje menedżerskie – wprowadzenie i krótkie warsztaty treningowe
a. Negocjacje sprzedażowe i niesprzedażowe, negocjacje kompleksowe – wielopoziomowe
b. Sztuka negocjacji w zarządzaniu operacyjnym
c. Jak zacząć? – rola przygotowania do negocjacji - wykorzystanie szablonów negocjacyjnych
• Zebranie informacji o partnerze negocjacyjnym
• Określenie warunków brzegowych - określenie BATNA
• Określenie stylu negocjacyjnego
• Określenie ról negocjacyjnych
d. Osobowość w negocjacjach i zachowania negocjacyjne:
• Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych, krytycznych i ekstremalnych
• Notatki negocjacyjne
• Eliminacja pułapek dotyczących „negocjowania ceny”
• Rola pytań w podsumowaniu negocjacji
e. Najczęściej stosowane taktyki werbalne w trakcie negocjacji

15. NOWOCZESNE SPOJRZENIE NA GENEROWANIE PRZYCHODÓW – budowanie kultury sprzedaży transformacyjnej
a. Konkurować dzisiaj – zmiana paradygmatu
b. Operacyjne metody wdrażania kultury sprzedaży TRANSFORMACYJNEJ
c. Rola algorytmów zachowań w sprzedaży i obsłudze klienta
d. Proces tworzenia „algorytmów zachowań” i ich wdrożenie w firmie
e. Przestać sprzedawać, zacząć pomagać – zmiana paradygmatu
f. Komunikacja z klientem – techniki kreujące poprawne relacje
16. „Parszywa dwunastka” – studium psychologiczne tworzenia grupy
17. Rozwój kompetencji osoby na najwyższym szczeblu zarządzania
a. Ciągłość doskonalenia jako filar kultury zarządzania opartego na wartościach
b. Ciągłość doskonalenia osobistego jako filar „kultury przykładu”
c. Tempo zmian a potrzeba rozwijania i uzupełniania wiedzy
d. Ciągłość doskonalenia jako główne źródło motywacji i siły przywódczej
e. Techniki, narzędzia i metody ciągłego doskonalenia i rozwoju kompetencji osoby na najwyższym szczeblu zarządzania


Trenerzy Prowadzący:
doświadczeni praktycy,
menedżerowie i konsultanci

Krzysztof Sarnecki – współzałożyciel, Leading Partner i Członek Zarządu Quest Change Managers - konsultant strategiczny, zawodowy negocjator, ekspert w zakresie marketingu i budowania przewagi rynkowej firm oraz agent zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm
Absolwent University of Illinois, Institute of Entrepreneurial Studies w Chicago oraz absolwent programu MBA Lake Forest Graduate School of Management w Lake Forest, Illinois. Praktyk, biznesman, założyciel i Prezes Academy of Business & Career Development w Chicago (z ponad 20-letnim doświadczeniem zarządczym), konsultant, trener i coach kilkunastu tysięcy członków zarządów i menedżerów, pracujący z wieloma czołowymi firmami w Polsce i za granicą w dziedzinie transformacji, zarządzania partycypacyjnego oraz IV Generacji Sprzedaży. Jeden z nielicznych zawodowych negocjatorów w Polsce.

Tomasz Zambrzycki – Partner w Quest Change Managers - konsultant strategiczny, ekspert w zakresie marketingu i sprzedaży dóbr luksusowych oraz agent zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm
Studiował prawo na Uniwesytecie Łódzkim, absolwent Szkoły Biznesu Uniwersytetu Loyola w Chicago oraz Institute for Entrepreneurial Studies Uniwersytetu Illinois, gdzie ukończył The Certificate in Business Administration Program. Konsultant Business Growth Consultants, współwłaściciel Academy of Business and Career Development w Chicago. Posiada 25 lat doświadczenia w zarządzaniu, marketingu, sprzedaży i obsłudze klienta, jako menedżer i przedsiębiorca. Konsultant kilkuset firm w Stanach Zjednoczonych, od 2008 roku także w Polsce. Trener i coach kilkunastu tysięcy członków zarządów i menedżerów w dziedzinie zarządzania partycypacyjnego oraz IV Generacji Sprzedaży.

Michał Rudnicki – współzałożyciel, Członek Zarządu i Senior Partner Quest Change Managers - ekspert w zakresie efektywności organizacji i zasobów ludzkich, coach i konsultant
Dyrektor Personalny z kilkunastoletnim doświadczeniem w organizacjach działających na skalę międzynarodową, tj. Mars, Cadbury Wedel, Allianz, PepsiCo. Konsultant w obszarze zarządzania zmianą i strategicznego wykorzystania zasobów ludzkich. Specjalista w dziedzinie budowania systemów motywacyjnych dla średniej wielkości firm i korporacji. Absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – indywidualny tok studiów. Nagrodzony Błękitnym Dyplomem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najwybitniejszych absolwentów. Wykładowca programów MBA. Nagrodzony tytułem najlepszego wykładowcy Programu MBA Uczelni Łazarskiego i University of Wisconsin La Crosse (2008-2011).

Andrzej Mleczko – Partner w Quest Change Managers - ekspert w zakresie komunikacji i efektywności osobistej, coach. Specjalista – zawodowy metodyk w dziedzinie budowania skutecznych programów edukacyjnych i treningowych
Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Podyplomowe Studium Surdopedagogiczne w Krakowie oraz trzy stopnie polskiego języka migowego (posiada w tej dziedzinie uprawnienia tłumacza). W USA uzyskał Certyfikat Nauczycielski o specjalności Bilingual Education. Zawodowy nauczyciel i wykładowca, posiada ponad 25-letnie doświadczenie w nauczaniu oraz 20-letnie w kierowaniu placówkami oświatowymi w Polsce oraz w USA, w tym Dyrektor Generalny największego ośrodka edukacyjnego dla Polaków w Stanach Zjednoczonych Academy of Business & Career Development. Posiada długoletnie doświadczenie na rynku amerykańskim w prowadzeniu szkoleń w dziedzinach przywództwa, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania czasem, zarządzania projektami oraz IT.

Robert Noworolski – współzałożyciel, Prezes i Senior Partner Quest Change Managers - konsultant biznesowy, ekspert w zakresie zarządzania i sprzedaży oraz agent zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm
Absolwent specjalności Finanse Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Finansista i analityk, menedżer sprzedaży, trener i konsultant. Biznesowo wychowany w nurcie nowoczesnych metod zarządzania i sprzedaży. 10 lat doświadczenia zarządczego, coach, trener i konsultant członków zarządów i menedżerów kilkudziesięciu średnich i dużych firm w Polsce; specjalista w obszarze umiejętności miękkich i psychologii osiągnięć, pasjonat działań procesowych, projektowych oraz systemów zarządzania. Specjalista w dziedzinie budowania systemów i procesów IV Generacji Sprzedaży. Absolwent Szkoły Trenerów TROP, posiada certyfikat zarządzania projektami PMI®.


Hotel we własnym zakresie
Świadczenia dodatkowe brak

Czas trwania do 2012-03-15
Początek 2012-01-12
Dane kontaktowe

Nazwisko RENATA KOZŁOWSKA
Telefon 502371267
Email renata.kozlowska@questcm.pl

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki