Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Hygienic design II – media oraz systemy pomocnicze w higienicznych procesach produkcyjnych

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Hygienic design II – media oraz systemy pomocnicze w higienicznych procesach produkcyjnych

Tematyka BHP/Jakość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Hygienic design II – media oraz systemy pomocnicze w higienicznych procesach produkcyjnychProwadzenie higienicznych procesów produkcyjnych w branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej wymaga stosowania odpowiednio nadzorowanych instalacji dostarczających media – wodę, parę, powietrze obszaru produkcyjnego, powietrze procesowe, sprężone powietrze. Szkolenie w kompleksowy sposób podejmuje tematykę higieny instalacji wspomagających produkcję.Zakres szkolenia (2 dni):1. Powietrze w pomieszczeniach produkcyjnych, powietrze procesowe• Fizyczne metody usuwania zanieczyszczeń (cząstek stałych) i drobnoustrojów obecnych w powietrzu• Klasyfikacja filtrów, klasy pomieszczeń czystych• Wymagany stopień filtracji dla obszarów produkcji o różnym poziomie ryzyka dla higieny procesu• Chemiczna i biologiczna dezynfekcja powietrza• Zapewnianie odpowiednich warunków środowiskowych (m.in. MKT - Średnia Temperatura Kinetyczna)2. Smary / lubrykanty• Skład i klasyfikacja środków smarnych (Food/ Non-food grade)• Ocena ryzyka dla wyrobów gotowych• Badania laboratoryjne na obecność lubrykantów w wyrobach gotowych i \"poziomy bezpieczne\"3. Sprężone powietrze• Zagrożenia ze strony instalacji sprężonego powietrza dla higieny procesu produkcyjnego, metody redukcji zagrożeń• Klasy sprężonego powietrza, wymagania dla sprężonego powietrza w produkcji higienicznej i aseptycznej4. Aspekty budowlane a higiena pomieszczeń produkcyjnych• Standard wykończenia pomieszczeń - ściany, podłogi, sufity• Wykonanie instalacji elektrycznej/ sterowania5. Woda - zimna i gorąca woda produkcyjna, woda chłodnicza• Podstawy technologii uzdatniania wody- modyfikowanie składu jonowego wody- chemiczne i fizyczne metody dezynfekcji wody• Materiały konstrukcyjne, parametry pracy układu istotne dla redukcji zagrożeń dla higieny procesu• Rozwiązywanie problemów jakościowych  - zapobieganie wzrostowi drobnoustrojów w układach zamkniętych wody- odkładanie się kamienia, korozyjność wody (Langelier Saturation Index)6. Para i kondensat jako składniki produktu, para wchodząca w okazjonalny kontakt z produktem• Preparaty chemiczne stosowane w układach do produkcji pary i ocena ich bezpieczeństwa• Parametry wody kotłowej i kondensatu a ryzyko korozji i odkładania się kamienia w układzie7. Zadania i przykłady obliczeń• Szacowanie ryzyka kontaminacji wyrobu drobnoustrojami na podstawie informacji o czystości powietrza• Obliczanie średniej temperatury kinetycznej (MKT) dla warunków panujących w magazynie• Obliczanie dawki UV wymaganej do dezynfekcji wody• Obliczanie ilości pary wymaganej do termicznej pasteryzacji wodyGrupa docelowa Pracownicy działów zarządzania jakością, działów technicznych, inżynierowie.Certyfikat Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez BNT SIGMA.

Czas trwania 2
Początek 2018-06-18
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja pomorskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki