Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: FINANSE MENEDŻERSKIE - praktyczne aspekty finansowe dla nie finansistów- KURS (30 h)

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

FINANSE MENEDŻERSKIE - praktyczne aspekty finansowe dla nie finansistów- KURS (30 h)

Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Program kursu1. System finansowy przedsiębiorstwa1.1. Służby finansowe i ich zadania - rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice1.2. Odpowiedzialność Kierownika Jednostki i głównego księgowego za rachunkowość i sprawozdawczość finansową1.3. Finansowe uregulowania prawne czyli standardy i praktyki rachunkowości, prawo bilansowe, prawo podatkowe2. Filary finansów czyli praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości1.1 Ujęcie memoriałowe a kasowe – zasadnicze różnice, koszt a wydatek, przychód a wpływ, gotówka a wynik finansowy1.2 Wpływ zasady ostrożnej wyceny na sprawozdania finansowe – obowiązek weryfikacji wartości aktywów i tworzenie rezerw1.3 Rodzaje ewidencji finansowej – PKPiR a pełna księgowość1.4 Polityka rachunkowości i jej wpływ na kształtowanie sprawozdania finansowego3. Sprawozdawczość finansowa i zarządcza3.1. Bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe3.2. Rachunek zysków i strat czyli co kształtuje wynik finansowy firmy3.3. Cash flow - rachunek przepływów pieniężnych – gotówka jest najważniejsza3.4. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów3.5. Kreatywna rachunkowość, manipulacje wynikiem finansowym – najczęstsze przykłady z praktyki badania sprawozdań finansowych4. Narzędzia pracy księgowego czyli jak i o czym rozmawiać ze służbami finansowymi?4.1. Wpływ codziennych decyzji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa – operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w systemie finansowym4.2. Co to jest konto księgowe i do czego służy?4.3. Zakładowy plan kont i system mpków czyli systemy numeracji, którymi posługuje się księgowy4.4. Z żargonu księgowego: obrotówka, rozrachunki, analityka i syntetyka – jak wykorzystać te narzędzia w zarządzaniu firmą4.5. Dowody księgowe i wymagania, które muszą być spełnione4.6. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa5.    Narzędzia i metody oceny sytuacji finansowej czyli jak ocenić kondycję finansową i wiarygodność kontrahenta5.1. Finansowe i pozafinansowe źródła informacji – skąd czerpać wiedzę o finansach praktyczne wskazówki5.2. Wskaźniki finansowe – czyli jak interpretować i oceniać informacje zawarte w dokumentach finansowych (analiza rentowności, płynności, zadłużenia)5.3. Symptomy pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i narzędzia oceny zdolności płatniczej5.4. Modele scoringowe – czyli jak banki i instytucje finansowe oceniają zdolność płatniczą przedsiębiorstw5.5. Czytanie i rozumienie dokumentów finansowych - ocena sytuacji finansowej na przykładach wybranych przedsiębiorstw (warsztaty, praca z dokumentami finansowymi)6. Narzędzia i mechanizmy zarządzania finansami6.1. Zmienna wartość pieniądza w czasie jej konsekwencje przy podejmowaniu decyzji6.2. Strategie zarządzania kosztami (koszty stałe i zmienne,  jak sprawić by redukcja kosztów oznaczała wzrost zysków)6.3. Dźwignia operacyjna i próg rentowności – praktyczne zastosowania6.4. Czy kapitał kosztuje? Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego – dźwignia finansowa i ryzyko finansowe6.5. Jak budować wartość przedsiębiorstwa7. Ocena przedsięwzięć biznesowych7.1. Narzędzia oceny biznesplanów i pomysłów rozwojowych7.2. Narzędzia podejmowania decyzji inwestycyjnych7.3. Proste metody oceny inwestycji (okres zwrotu, próg rentowności, księgowa stopa zwrotu)7.4. Metody dyskontowe przy ocenie inwestycji (NPV, IRR, PI) – przykłady analiz, zasady interpretacji, błędy jakich należy się wystrzegać7.5. Analiza i ocena ryzyka inwestycji  – narzędzia i przykładyGrupa docelowa Program kursu został opracowany z myślą o osobach, które nie mają ściśle
wykształcenia finansowego. Kurs będzie użyteczny dla tych, którzy
podejmują decyzje mające bezpośredni wpływ na wyniki finansowe, pracują z
dokumentami finansowymi, mają potrzebę rozumienia zagadnień związanych z
finansami i wszystkich tych, którzy chcą doskonalić warsztat
podejmowania dobrych decyzji menadżerskich.Metodologia Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych, realizowany jest w ciągu 4 dni. W
trakcie kursu łączymy metody wykładowe, warsztatowe oraz analizy
przypadków.Certyfikat Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Czas trwania 4
Początek 2017-12-07
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja lubelskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki