Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Finanse dla niefinansistów

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Finanse dla niefinansistów

Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Podstawowe pojęcia rachunkowości i finansówo Cel działalności przedsiębiorstwa i rola finansów w zarządzaniu•Cele finansowe i niefinansowe•Cele finansowe długo i krótkoterminowe•Kto podlega ustawie o rachunkowości•Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych•Metody i zasady rachunkowości•Rachunkowość finansowa a rachunkowość podatkowao Bilans•Charakterystyka majątku firmy -Aktywa trwałe i obrotowe•Charakterystyka źródeł finansowania – kapitał własny i zobowiązaniao Rachunek zysków i strat•Przychody i ich podział•Koszty – ich klasyfikacja•Obliczenie wyniku finansowegoo Case studyo Rachunek z przepływów pieniężnych (cash flow)•Rodzaje przepływów pieniężnych: działalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna•Koszty a wydatki•Zysk a środki pieniężne (gotówka)o Amortyzacja•Pojęcie i cele amortyzacji•Metody amortyzacji•Wpływ stosowania amortyzacji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa•Efekt podatkowy amortyzacji, mechanizm korzyści podatkowejo Case studyAnaliza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - ocena wiarygodności przedsiębiorstwao Wskaźniki rentownościo Wskaźniki płynnościo Wskaźniki efektywnościo Wskaźniki zadłużeniao Analiza metodą Du Pontao Proste metody oceny wiarygodności kontrahentao Case studyJak powstaje zysk? o Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwieo Próg rentownościo Pojęcie jednostkowej marży bruttoo Wpływ działań podejmowanych w przedsiębiorstwie na wyniki w zależności od strukturykosztówo Analiza opłacalności podejmowanych decyzji na podstawie analizy marżyo Wrażliwość przedsiębiorstwa na wahania koniunktury na rynku - dźwignia operacyjnao Wrażliwość przedsiębiorstwa na zaciąganie zobowiązań - dźwignia finansowaPodejmowanie decyzji krótkoterminowych o Kapitał obrotowy i cykl konwersji gotówkio Pułapka płynności, czyli jak bankrutują przedsiębiorstwa przynoszące zyski?o Polityka kredytowania odbiorców – zarządzanie należnościamio Koszt kredytu kupieckiego – zarządzanie zobowiązaniamio Utrzymywanie płynności finansowejo Jakość zarządzania płynnością a wynik finansowy firmyo Case studyOcena wartości przedsiębiorstwao W jaki sposób przedsiębiorstwo zarabia pieniądze? - Ekonomiczna wartość dodanao Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwao Narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa Charakterystyka wybranych instrumentów finansowych (akcje, obligacje, lokaty bankowe). Jak bezpiecznie i efektywnie inwestować?Grupa docelowa • Właścicieli firm bez wykształcenia ekonomicznego• Menadżerów i członków zarządu chcących usystematyzować i pogłębić podstawową wiedzę nt. finansów przedsiębiorstw• Osób rozpoczynających pracę w działach finansowych, pracowników działów nie finansowych Metodologia Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Będą swobodniej poruszali się w świecie finansów,ułatwi to współpracę np. z księgowością czy bankami.Przedstawione mechanizmy ekonomiczne pochodzące z życia codziennego pomogą zrozumieć charakterystykę finansów osobistych.

Czas trwania 2
Początek 2018-02-22
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja zachodniopomorskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki