Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Efektywne negocjacje zakupowe

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Efektywne negocjacje zakupowe

Tematyka Logistyka
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

Efektywne negocjacje zakupowe(kliknij temat szkolenia)Program szkolenia:1. Wstęp do negocjacjio Główne zasady negocjacjio Zakres warsztatu negocjatorao Fazy negocjacji2. Przygotowanie negocjacjio Wywiad na temat strony przeciwnejo Opracowanie siatki własnych potrzeb i korzyścio Ustalenie słabych i mocnych stron naszych i partnera3. Model korzyści w negocjacjacho Przygotowanie formularzy negocjacyjnycho Obliczenie ważności obszarów negocjacyjnycho Ustalenie motywatorów naszych i naszego partnera4. Problemy z dostawcami, kontrahentami oraz klientami zewnętrznymi i wewnętrznymio Typowe problemy naszych partnerówo Zagrania, gry i techniki stosowane przez ,,opozycję"o Walka na argumenty, dekodowanie i rozbrajanie argumentacji strony przeciwnej5. Proces negocjowaniao Wypracowanie scenariusza dla naszych negocjacjio Zaplanowanie strategii na konkretne negocjacjeo Dobranie odpowiednich narzędzi do negocjacji6. Taktyki i techniki w negocjacjach zakupowycho Zestaw taktyk stosowanych w negocjacjach zakupowycho Techniki negocjacyjne i sposób ich dobierania7. Elementy perswazji w negocjacjach zakupowycho Reguły perswazji stosowane w negocjacjach zakupowycho Działania obronne8. Wywieranie wpływu podczas negocjacjio Techniki perswazji i manipulacji używane w negocjacjacho Kłamstwo – narzędzia do rozpoznawaniao Język perswazji jako narzędzie negocjatorao Kiedy, czym i jak sabotujemy negocjacjeMetodologia Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii. Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.Cel szkolenia:• Nauczenie pracowników precyzyjnego i celowego komunikowania• Wypracowanie modeli zachowań sprzyjających sukcesom negocjacyjnym• Podniesienie efektywności podejmowanych działań w obszarze przygotowania i prowadzenia negocjacji• Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej konkretnych obszarów negocjacji zakupowych• Nabycie umiejętności skutecznych taktyk i strategii negocjacji• Przekazanie narzędzi do prowadzenia efektywnych negocjacjiKorzyści ze szkolenia:• Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych w zakupach• Osiąganie założonych celów• Osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki• Wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów zakupowych• Umiejętność budowania relacji biznesowychCertyfikat Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

Czas trwania 2
Początek 2018-05-04
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki