Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: DAB - 07 - wymagania akredytacyjne w obszarze regulowanym prawnie: Badania żywności

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

DAB - 07 - wymagania akredytacyjne w obszarze regulowanym prawnie: Badania żywności

Tematyka Zarządzanie
Tryb zamknięte
Organizator CE2 CENTRUM EDUKACJI M. DZIEWA, E. TARNAS-SZWED SP.J.
Opis

Wymagania znowelizowanego dokumentu DAB-07 "Akredytacja
laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe" w zakresie badań żywności w
obszarach regulowanych prawnie

Jak należy interpretować pojęcie "obszar regulowany
prawnie" w badaniach żywności oraz które laboratoria badania żywności "muszą" a
które "mogą" działać w tych obszarach?

Wymagania w zakresie systemu zarządzania i kompetencji
technicznych w odniesieniu do laboratoriów badania żywności, zgodnie z  rozporządzeniem (WE) Nr 882/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym
oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt:

- Laboratoria urzędowej kontroli żywności,

- Laboratoria referencyjne

Wymagania w zakresie systemu zarządzania i kompetencji
technicznych w odniesieniu do innych laboratoriów badania żywności,
działających w obszarach regulowanych prawnie – czy są różnice?  

Przegląd przepisów prawnych regulujących wymagania w
zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, ze szczególnym uwzględnieniem
wymagań w odniesieniu do metod badawczych

- Metody badawcze wskazane przez ustawodawcę – zapewnienie
jakości badań,  

- Metody alternatywne w stosunku do wskazanych w
przepisach prawnych – kiedy mogą być stosowane, jakie warunki muszą być
spełnione i kto podejmuje decyzję o ich zastosowaniu?

- Tryb postępowania, gdy ustawodawca nie określa metody
badawczej.

 Grupa docelowa Zapewnimy dostęp do najaktualniejszych informacji

Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione i

objaśnione zmiany w nowo opublikowanym dokumencie DAB - 07
w odniesieniu do badań żywności  w
obszarze prawnie regulowanym

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów
badawczych  wykonujących badania żywności
na potrzeby obszarów regulowanych prawnie

 

Czas trwania 2
Początek 2014-03-10
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -znajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki