Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Coaching Gdynia Gdańsk

Rodzaj Kursy i szkolenia
Nazwa kursu

Coaching Gdynia Gdańsk

Tematyka Edukacja
Tryb indywidualny / do ustalenia
Organizator J&J Grupa Szkoleniowo Doradcza
Opis

Coaching - czyli:

... Aby niemożliwe stało się możliwe.

 - Coaching to innowacyjna metoda indywidualnej pracy z Człowiekiem.

 - Coaching jest metodologią działania skoncentrowaną na na konkretnym człowieku osadzonym w konkretnym kontekście.

 - Skupia się na konkretnej osobie, jej celach i sytuacjach osadzonych w specyficznym dla tej osoby otoczeniu – systemie.

 - Coaching jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby Człowieka.

 - Jest odpowiedzią dziś TU i TERAZ na dynamicznie postępujące zmiany na rynku.

Umożliwia znalezienie przez Klienta odpowiedzi na zawodowe i osobiste pytania i dylematy dotyczące sposobu komunikowania się, radzenia sobie ze stresem, konfliktem, wypaleniem zawodowym, rozwijaniem nowych umiejętności, ścieżką kariery etc.

Może obejmowac różne obszary i poziomy działalności człowieka:

- otoczenie
- zachowanie
- umiejętności
- przekonania
- wartości
- tożsamośc
- cel odnoszący się do większego systemu, którego częśc stanowimy

- Pomaga człowiekowi w skutecznym osiąganiu zamierzonych celów na różnych poziomach.

- Zwiększa skutecznośc działań.

- Podkreśla produktywną zmianę, koncentrując się na wzmocnieniu tożsamości i wartości oraz na urzeczywistnianiu celów.

- Pomaga zbudowac przekonania, które są wzmacniające i motywują do działania.

- Pomaga zastąpic obawy przekonaniami, dającymi siłę do działań.Coaching:

- Jest procesem umożliwiającym dojście przez klienta do celu wyznaczonego przez siebie samego.

- Jest procesem doskonalenia kompetencji w określonym obszarze.

- Odbywa się poprzez indywidualne spotkania z coachem.

- Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.

- Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze.

- Wzmacnia firmę nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw.


Przykładowe cele business coachingu:

Business coaching w organizacjach pozwala na dowolne definiowanie celów oraz ustalenie i usystematyzowanie ścieżki ich realizacji.
Na przykład :
• zwiększenie motywacji do pracy i lojalności pracowników
• zwiększenie efektywności firmy jako całości
• szybszy rozwój pracowników
• pełniejsze wykorzystanie możliwości i potencjału pracowników
• wzrost kompetencji przywódczych i organizacyjnych
• rozwiązanie problemów utrudniających realizację celów biznesowych

Coaching zakłada, że to klient posiada najlepszą wiedzę i umiejętności potrzebne do zmiany. Coach wspiera zmiany poprzez pokazanie różnych perspektyw, możliwości i ograniczeń. Coaching wydobywa na światło dzienne często ukryte i nieuświadomione możliwości i potencjał.

Life coaching obejmuje również dyskusje o pracy, gdyż jest ona integralną częścią życia - podobnie jak w business coachingu, który podejmuje zagadnienia dotyczące życia osobistego klienta.


Przykładowe cele life coachingu:

• rozwój osobisty
• polepszenie relacji z bliskimi
• polepszenie relacji z otoczeniem
• znalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym
• wyznaczenie priorytetów
• wyznaczenie celów życiowych krótko- i długoterminowych i ich realizacja
• rozwiązanie problemów mających negatywny wpływ na komfort życia


Wybrane korzyści wynikające z coachingu :

• zwiększenie motywacji i efektywności
• uzyskanie pewności siebie
• podążanie drogą osiągania celów
• stworzenie postawy sprzyjającej uczeniu się i eliminowaniu blokujących ograniczeń
• pogłębienie satysfakcji w relacjach interpersonalnych
• podniesienie jakości życia
• wzrost elastyczności działania
• wzrost twórczości i kreatywności
• wzrost kwalifikacji
• usprawnienie pracy zespołowej
• zwiększenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
• podniesienie kwalifikacji pracowników
• możliwość rozwijania się w miejscu pracy i pomoc w zmierzaniu ścieżką kariery zawodowej
• skuteczny sposób na kontynuację i rozwój efektów treningów i szkoleń w organizacji
• wzmocnienie i wdrożenie pożądanych zmian, nabytej wiedzy i umiejętności po powrocie do miejsca pracy - czyli w praktyce
• precyzja w działaniach, a co za tym idzie - bardzo duża skuteczność
• nowa możliwość pracy z osobami, które tego potrzebują i w zakresie dla nich użytecznym
• możliwość precyzyjnego zastosowania nowych strategii działania w miejscu największej potrzeby i największego wpływu. Coaching wzmacniając osobę powoduje wzmocnienie tego ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa
• coaching pomaga promować zmianę w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania
• ogromna moc coachingu jako narzędzia motywacyjnego
• coaching uwzględnia ścieżki długofalowego rozwoju i awansu
• coaching korzysta z indywidualnych, charakterystycznych dla konkretnej jednostki strategii uczenia się i motywowania
• coaching wypracowuje sposoby osiągania indywidualnych celów w taki sposób, by wspierały one osiąganie celów organizacji


Metodologia:

Dlaczego coaching ICC?

Coaching ICC - International Coaching Community – zapewnia:

• indywidualne podejście i dopasowanie do faktycznych potrzeb klienta
• wypracowanie rozwiązań spójnych z wartościami i przekonaniami
• określenie najlepszych, użytecznych w organizacji rozwiązań
• lepszą efektywność i motywację do działania
• jasne i dokładne sprecyzowanie celów i sposobów ich realizacji
• określenie perspektywy swoich działań - już wiesz co będziesz robił w perspektywie krótko- i długoterminowej
• rozwój umiejętności przywódczych
• poufność i dyskrecję


Proces coachingu:

Coaching opiera się na indywidualnych spotkaniach coacha z klientem. Zasady przebiegu pracy coacha z klientem ustalane są podczas pierwszej sesji. Standardowo proces składa się z 7 - 9 spotkań coachingowych – sesji.

Dla zachowania maksymalnej efektywności procesu coachingowego oraz procesu przyswajania wiedzy, umiejętności i odpowiednio utrwalonej zmiany zachowań, sesje powinny odbywać się w odstępach 3 tygodni.

Jedna sesja trwa 1 – 1,5 godziny.

Klient ma prawo wyboru coacha - spotkania się z nim przed podjęciem decyzji.
Klient i coach poznają się nawzajem. W przypadku, kiedy klient lub coach z jakichś powodów nie mogą współpracować - informują siebie o tym i nie podejmują ze sobą spotkań coachingowych.
• Proces coachingowy: 7 - 9 sesji
• Czas trwania każdej sesji: 1 - 1,5 godz.
• Odstępy między sesjami: 3 tygodnieCoachowie:

Certyfikowani coachowie International Coaching Community
wg metodologii Joseph’a O’connora.


Zapraszamy

Czas trwania .
Początek 2016-03-01
Dane kontaktowe

sekretariat@jjszkolenia.pl

Lokalizacja pomorskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki